Mowi Canada bruker presenninger og en oppstrøms sirkulering av vann i kampen mot algene

Nyheter
992

Men det første tiltaket er å velge rett plassering for lokalitetene.

Oppdatering: I en tidligere versjon fortalte Mowi at selskapet brukte såkalte «boblegardiner» i kampen mot algene. Onsdag kveld har Mowi kontaktet iLaks på nytt, og opplyst om at selskapet har gått bort fra bruken av dette for en tid tilbake siden.

– Kampen mot algene har vært en del av lakseoppdrett i British Columbia (BC) i over 30 år. Vi er nå i sesongen hvor skadelige algeoppblomstringer er ganske vanlige her i BC, forteller kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til iLaks mens han er på reise, i nettopp Canada.

– Våte forhold etterfulgt av varmt vær gir næringsrikt vann, og når det er forsynt med sollys og varme blir det algeoppblomstring, forklarer Nævdal-Bolstad.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

Den første måten Mowi jobber på for å dempe potensielle skader fra alger, er å finne riktig plassering for lokalitetene.

– Vår første reduksjonshandling er riktig plassering. Noen steder er mer utsatt for skadelige alger enn andre. Koordinert overvåking gjennomføres mellom alle selskapene i området, som alle samarbeider med Harmful Algal Monitoring Programme, sier Nævdal-Bolstad.

Oppstrøms sirkulering
I likhet med oppdrettsanleggene til Grieg Seafood i BC er hver av merdene til Mowi utstyrt med luftsystemer som gir en oppstrøm av dypere rent vann, som skal holde algene ute fra merden.

– Diffusorer bruker oppvellende vann og trykkluft for å skape en sirkulasjon av vann som forhindrer alger i å komme inn i merden, sier Nævdal-Bolstad.

Presenninger
Den andre måten Mowi beskytter seg mot algene på er presenninger.

– De danner en hard barriere mellom vannet i merden og sjøvannet rundt, sier Nævdal-Bolstad.

– Vi har også utformet en rekke tiltak for å ta vare på fisk og holde dem trygge når skadelige alger er til stede i vannet, fortsetter han.

Nævdal-Bolstad forteller at begge metodene som er nevnt lykkes fra tid til annen i forskjellige områder.

– Vi har lært at skadelige alger er en del av vårt miljø i BC og noe vi alltid må være forberedt på. Og ha tiltak for begrensning på plass og respekt for de områdene vi driver i, avslutter Nævdal-Bolstad.