Slik håndterer Cermaq oppblomstring av dødelige alger i Canada

Nyheter
1434

– Hvis algeoppblomstring blir oppdaget setter vi inn tiltak. Det kan være å sette ut bobleskjørt (bubble curtains) som fungerer som en fysisk barriere mot algene, sier Astrid Aam, kommunikasjonssjef i Cermaq.

I midten av mai havnet Cermaq, i likhet med en rekke oppdrettere i Nordland og Troms, i en akutt situasjon med algeoppblomstring og påfølgende fiskedød i et av sine anlegg i Ofotfjorden i Nordland.

Astrid Aam forteller, i likhet med sine konkurrenter i Mowi og Grieg Seafood, at algeoppblomstring er en mer vanlig i Canada enn i Norge, og at det er flere tiltak på plass for å håndtere situasjonen.

– I Canada ser vi med jevne mellomrom oppblomstring av alger, og vi har et omfattende overvåkingsprogram. I tillegg har vi en alge-koordinator ansatt som jobber spesifikt med algeproblematikken, sier Aam.

Overvåkning
– Når det gjelder overvåking tar våre ansatte på anleggene vannprøver daglig som de sjekker i mikroskop for å identifisere om det er snakk om skadelige alger. Vi sender også inn prøver til Harmful Algae Monitoring Plan (HAMP), som samler inn data fra de fleste havbruksselskapene, og gjør at vi får en god kartlegging av algeforekomster, sier Aam.

Men det er mer enn bare vannprøver som brukes for å følge med.

– Vi gjør også overvåking og modellering fra luften, for å spore alge-oppblomstringer og lage prognoser for hvordan de forflytter seg, sier Aam.

Boble-skjørt
Hvis algeoppblomstring blir oppdaget setter Cermaq raskt inn tiltak.

– Det kan være å sette ut boble-skjørt som fungerer som en fysisk barriere mot algene, sier Aam, og legger til:

– Vi stopper også fôringen av fisken, slik at den holder seg dypere, men også for å senke metabolismen slik at fisken puster saktere og den potensielle mengden alger som går inn i gjellene kan reduseres. Dette reduserer i tillegg stress for fisken, og bidrar til å holde den sterkere og friskere.