Cermaq om alge-død i nord: – Det er en akutt situasjon

Nyheter
1773

En algeoppblomstring har gitt økt dødelighet – i et betydelig omfang – for oppdrettere i Nordland og Troms.

Ifølge Fiskeridirektoratet er problemet observert i deler av Astafjorden i Troms, inkludert Grovfjorden, Gratangen og Lavangen, og innerst i Ofotfjorden i Nordland.

Algeoppblomstringen skal ha skjedd før helgen i Ofotfjorden, hvor Ballangen Sjøfarm er lokalisert.

Håvard Dekkerhus, seksjonssjef i region Nordland i Fiskeridirektoratet, opplyser til iLaks at det er Cermaq som svarer på vegne av Ballangen Sjøfarm. Selskapene har samdrift på lokaliteter i Ofotfjorden.

– Vi snakker et betydelig omfang, sier Dekkerhus til iLaks uten at han kan gå nærmere inn på hvor mange døde fisk det er snakk om.

Også Astrid Aam, kommunikasjonssjef i Cermaq, sier det er vanskelig å tallfeste omfanget på nåværende tidspunkt.

– Vi har ikke tall på dette, så det er vanskelig å si. Vi gjør det vi kan i denne situasjonen. Vi har stoppet fôringen av fisken, slik at den får ro. Så tar vi fortløpende ut død fisk, og overvåker nøye. Det er en akutt situasjon.

iLaks har forsøkt å kontakte Ballangen Sjøfarm først, uten å få svar.