Slik vil Helgeland Miljøfisk komme i gang med sin landbaserte produksjon

Nyheter
0

Den landbaserte oppdretteren hadde planlagt byggestart i fjor. Nå satser de på å komme igang neste høst.

Det er Torghatten Aqua-selskapet Aquaculture Innovation som står bak Helgeland Miljøfisk. De planlegger å produsere 40.000 tonn matfisk når anlegget på Toft i Brønnøy er ferdigstilt. I fjor vinter startet de forprosjektet til Helgeland Miljøfisk-anlegget. Den gang uttalte de at dersom akvakulturtillatelsen ble godkjent, ville de kunne starte byggingen av anlegget i fjor høst.  Men denne ambisjonen viste seg å ikke holde. Like før jul i fjor gav Mattilsynet avslag på søknaden deres. Etter en klageprosess har selskapet fått vite at de ikke får endelig avklaring før i april til neste år.

– Vi mener at vi har en veldig god sak. Så dersom vi har den avgjørelsen i april, slik som Mattilsynet sier, da skal alle tillatelser være på plass, hvis den klagen går inn. Og så bruker fylket en måned på å gjøre ferdig et vedtak. Dersom vi har en tillatelse i mai så skal vi være i gang med bygging til høsten, sier Sten Roald Lorentzen til iLaks.

Les også: Slik går det med planene om 600.000 tonn ny landbasert produksjon

Parallelle prosesser
Selv om heller ikke saksbehandlingen hos Statsforvalteren er ferdigstilt, har oppdretterne fra Brønnøysund god tro på at godkjenningene derfra er på plass ganske snart.

– Statusen der er at vi fikk i august i år en mail fra Statsforvalteren at de var godt i gang med saksbehandlingen i vår sak. Ja, vi har hatt en god dialog utover høsten. Men de tok altså et og et halvt år før de tok vår sak. Vi håper å ha et svar fra Statsforvalteren i løpet av november. Ihvertfall før jul, forklarer Lorentzen.

Les også: Får ikke svar fra Statsforvalteren

Sten Roald Lorentzen

Treg saksbehandling
Direktøren legger ikke skjul på at saksbehandlingen til forvaltningen har tatt lenger tid enn forventet. Men han vil ikke klage. Han fokuserer heller på å komme raskt i gang med byggeprosessen når de trykker på start-knappen.

– Vi ønsker å være så klare som mulig, så snart som tillatelsene er på plass. Det er hovedfokuset hos oss. Og det nytter ikke å være sur på Statsforvalteren og Mattilsynet. Det er slik det er. Og så forbereder vi oss best mulig, sier Lorentzen, og legger til:

– Ja, og så har vi en fordel. Og det er at vi er største aksjonær i Bue Salmon. Og vi har jo en pilot som har vært i drift i et og et halvt år. Som vi har lært mye av og som vil vil lære utrolig mye av. Så det er med på å gjøre oss enda bedre forberedt.

Les også: – Det er topplinjevekst og lønnsomhet som er viktig for oss

Grundige forberedelser
Anlegget til Helgeland Miljøfisk blir stort. De planlegger derfor en byggeprosess i tre faser.

– Det er et stort anlegg og vi skal bygge det over tre faser. Vi har lagt inn tre faser for at vi skal komme fortest mulig i produksjon, sånn at vi får en kontantstrøm på et tidlig stadium, utdyper han.

Et matfisk-anlegg som skal produsere 40.000 tonn fisk er ikke noen billig affære. Derfor vil det være et betydelig behov for kapital, både egenkapital og lånefinansiering. Helgeland Miljøfisk må naturlig nok vente til endelig konsesjon er på plass før de kan gå i markedet. Lorentzen innrømmer likevel at de allerede bereder grunnen for finansieringsprosessen.

– Vi jobber jo litt med finansiering, så vi står ikke på bar bakke. Men vi har ikke tenkt å gå ut aktivt før vi har tillatelsen på plass, sier han.

Les også: Her vil de bygge et landbasert lakseanlegg som kan koste opp mot seks milliarder kroner

Den første delen av anlegget skal etter planen settes i drift etter to og et halvt år. Neste fase blir ferdigstilt etter tre og et halvt år, og ferdig utbygd anlegg etter fem år.

Illustrasjon av Helgeland Miljøfisk sitt nye anlegg på Toft. Grafikk: Helgeland Miljøfisk