Her vil de bygge et landbasert lakseanlegg som kan koste opp mot seks milliarder kroner

Nyheter
4306

Storslåtte landbaserte oppdrettsplaner på Helgeland.

Det er gått snart to år siden iLaks sist omtalte prosjektet til Aquaculture Innovation (eid av Campus Blå Norsk Havbrukssenter), som ønsker å produsere 10.000 tonn laks på land på Toft i Brønnøy. 

Det vil si de ønsket å produsere dette volumet. Siden da har det nemlig skjedd mye. Aquaculture Innovation har etablert det heleide datterselskapet Helgeland Miljøfisk i forbindelse med oppdrettsplanene, som samtidig også har blitt oppskalert.

– Prosjektet er utvidet til å gjelde både settefisk, matfisk 26.000 tonn MTB, slakteri og slambehandlingsanlegg, sier daglig leder Rolf Nordmo i Aquaculture Innovation til iLaks.

Aquaculture Innovation er for øvrig også største eier, med sine 20 prosent, i Bulandet Miljøfisk. Sistnevnte skal bygge et mindre anlegg på Bulandet i Askvoll kommune. Begge anleggene planlegger å bruke gjennomstrømmingsteknologi.

SKISSE: Aquaculture Innovation

Seks milliarder kroner
På spørsmål om hva anlegget på Toft eventuelt blir å koste, og hvordan det skal finansieres, svarer Nordmo:

– Grove estimater/overslag viser en samlet kostnad på cirka seks milliarder kroner fullt utbygd, og finansiering blir en kombinasjon av egenkapital og lån.

Aquaculture Innovation har tidligere opplyst om at anlegget skal senkes ned i terrenget. Tilsvarende planer har skapt problemer for to andre landbaserte oppdrettere, Losna Seafood og Arctic Seafarm Langset. Fiskeridirektoratet trakk tilbake akvakultur-konsesjonen til de oppdretterne fordi de var usikre på om anleggene til de to faktisk blir å ligge «på land».

Losna Seafood, som har klaget på avgjørelsen fra direktoratet, har tidligere trukket fram nettopp konseptet til Bulandet Miljøfisk, som et eksempel på et anlegg som har fått konsesjon og som også skal senkes ned.

– Vi bygger anlegget definitivt på land og tilknytningen til sjø er ingen annen enn at vannet pumpes opp fra dypet og opp til et høydebasseng som forsyner karene i anlegget. Før utslipp til sjø filtrerer vi ut alt slammet som bearbeides videre, argumenterer Nordmo.

Byggestart 2022?
Konsesjonssøknaden til Helgeland Miljøfisk ble levert i mai i fjor, men behandlingen av denne ligger i bero hos Nordland fylkeskommune inntil reguleringsplan foreligger.

– Reguleringsplan for et næringsområde på cirka 500 dekar ble oversendt kommunen medio desember, og behandles politisk i Brønnøy 20. januar, sier Nordmo.

Han forteller at kommunen har sikret seg opsjonsavtaler på all tomtegrunn med de berørte grunneierne. Selskapets jobber også med en oppdatering/revisjon av søknaden i samsvar med dokumentasjon/utredninger i reguleringsplanen.

Hvis planene realiseres, kan byggingen starte i 2022. Første fisk i anlegget skal da være på plass i 2024.

Brønnøysunds Avis har også nylig omtalt prosjektet.