Multiconsult signerer avtale med Helgeland Miljøfisk

Nyheter
0

Helgeland Miljøfisk har inngått avtale med Multiconsult for å ta neste steg i prosessen mot et landbasert matfiskanlegg på Toft utenfor Brønnøysund.

– Multiconsult skal nå gå i gang med et tverrfaglig forprosjekt basert på skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan. Vi har intensjon om å videreføre samarbeidet i en etterfølgende detaljfase, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation, som eier datterselskapet Helgeland Miljøfisk, i en pressemelding.

Dette anlegget vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når anlegget står ferdig. Rundt 300 mennesker vil ha sin arbeidsplass her.

Multiconsult er et ledende ingeniør- og arkitekturselskap, og de ser frem til å ta fatt på oppgaven.

Sten Roald Lorentzen

– Kontrakten er viktig for oss og er med å befeste vår posisjon som den ledende rådgiveren innen akvakultur i Norge. I tillegg er det et omfattende grunnarbeid som skal utføres og vår kompetanse innen geologifaget og anleggsgjennomføring blir også sentral i forprosjektet. Vi har i tilbudsfasen jobbet tett sammen med Helgeland Miljøfisk og samarbeidet har vært svært bra, sier Erlend Kent, tilbudsleder og avdelingsleder i Multiconsult.

Matfiskanlegget på Toft, som har akvakultursøknad inne til behandling hos Nordland Fylkeskommune, vil skille seg ut fra de fleste andre landbaserte prosjektene i Norge.

– Anlegget skiller seg ut fra de fleste andre planlagte etableringer på land ved at det benytter gjennomstrømningsteknologi. Det er få anlegg som benytter denne teknologien i dag, de fleste benytter resirkuleringsteknologi, sier Tom Rydland, markedsansvarlig i Multiconsult.

Forprosjektet har oppstart omgående og vil pågå frem mot sommeren 2022.

Etter forprosjektet vil partene gå over i en samspillsfase frem til september. Da skal løsningene kvalitetssikres og sørge for gode kostnadsrammer for videre prosjektering.

– Vi forventer at vi har en godkjent akvakulturtillatelse i løpet av sommeren, og når den er i boks skal vi være klare til å sette spaden i jorda til høsten, sier Lorentzen.