Får ikke svar fra Statsforvalteren

Nyheter
0

Etter to år med forberedelser har Atløy Båt & Marina snart ventet halvtannet år på go fra Statsforvalteren for sitt omsøkte postsmoltanlegg.

I juli i fjor ble det kjent at Atløy Båt & Marina hadde søkt om etablering av landbasert konsesjon for oppdrett av 4.000 tonn postsmolt på Natura, på sørsiden av Atløy i Sunnfjord. Da iLaks var i kontakt med Ove Vilnes i august i år fortalte han at prosjektet på Atløy hadde fått gode tilbakemeldinger både fra Mattilsynet og Askvoll kommune. Da lå det hos miljøavdelingen til Statsforvalteren i Vestland. I dag er det fortsatt ingen avklaring. Senioringeniør Gunn Helene Henne hos Statsforvalteren i Vestland bekrefter at Vilnes sin søknad ikke er ferdigbehandlet. Den blir trolig ikke konkludert på før til neste år.

– Det er vanskelig å gi et nøyaktig tidspunkt for når hans søknad blir ferdig. Antakelig ikke på denne siden av nyttår, sier hun til iLaks.

Les også: Vilnes vil bygge postsmoltanlegg på Atløy

Kapasitetsproblemer
Senioringeniøren forteller at det er mange søkere som purrer på dem for tiden.

– Det er flere som har purret på saksbehandlingen hos oss og får samme svaret, at vi ikke kan si når deres søknad går, men at vi jobber så fort som vi kan, forklarer hun.

Selv om søknader om landbaserte anlegg er relativt komplekse, legger ikke Henne skjul på at det er et misforhold mellom sakstilfang og deres egen kapasitet.

Skisse for Atløy Båt & Marina sitt postsmoltanlegg. Skjermdump fra søknaden til Askvoll kommune

– Det er vår egen saksbehandlingskapasitet som er grunnen til at folk må vente lenge på svarene sine hos oss, innrømmer Henne.

Gunn Helene Henne har ikke problemer med å skjønne at mange er frustrerte. Hun er lei for at kapasitetsutfordringene går ut over andre.

– Vi har stor forståelse og sympati for at det er frustrasjon der ute. Men vi kan ikke finne frem et «ja»-stempel og så hoppe over saksbehandlingen, sier hun.

– Kred til Askvoll kommune og Mattilsynet
Ove Vilnes ønsker ikke å uttale seg om søknaden som ligger på Statsforvalterens bord. Men på generelt grunnlag er han oppgitt.

– Saksbehandlingstiden hos Statsforvalteren er for lang. Det er kanskje ikke verst for Atløy Båt & Marina, som er selvfinansiert, uten banklån eller investorkapital og med ferdig planert tomt. Kred til Askvoll kommune og Mattilsynet for at de umiddelbart var på ballen og behandlet søknaden raskt på slutten av fjoråret, skriver han i en SMS.

Vilnes tror at tregheten i forvaltningen kan være krevende for mange.

– For aktører som oppkapitaliserer med både lån og investorkapital, da er nær 18 måneders ventetid fra søknad sendt kostbart og utfordrende, mener han.

Opppdrettslokaliteten Garvik på sørsiden av Atløy, like ved Vilnes. Foto: Kjartan Aa Berge