Skal 2024 bli året der noen knekker koden for landbasert lakseoppdrett?

Kommentarer
0

Oppløftende biologiske resultater og utsikter til et fortsatt stramt laksemarked lover godt for sektoren.

Det har ikke vært manko på tildels spektakulære fiaskoer i landbasert lakseoppdrett. Mest spalteplass de siste årene har utvilsomt gått til Atlantic Sapphire, som har brent av over seks milliarder kroner for et anlegg som slaktet et par tusen tonn ifjor – med et nytt dundrende underskudd. Med 99 prosent av aksjekursen sløyd bort på to år, har investorene i praksis tapt hele innsatsen.

Florida-oppdretter Atlantic Sapphires mye omtalte børskollaps er ikke et enestående tilfelle. AquaBounty, BioFish og Proximar har også påført investorene svært tunge tap.

Kursutvikling landbaserte oppdrettere. Kilde: Infront

Les også: Slik går det med planene om 600.000 tonn ny landbasert produksjon

Upløyd mark
Utfordringene har stått i kø. Biologisk og teknologisk risiko. Dette er nybrottsarbeid. Storskalaanlegg på land er upløyd mark.

Økende rente og risikopremie har gjort finansiering vesentlig mer krevende de siste par-tre år. Penger er ikke lengre gratis. Investorene har blitt mer selektive til hva de putter penger inn i. Banklån kan en stort sett se bort ifra.

iLaks har i perioden frem mot jul rapportert om progresjonen hos en lang rekke av de over 130 forskjellige aktørene som er engasjert i lakseoppdrett på land. Gjennomgangsmelodien er at kapitalen, og dermed byggeplanene, lar vente på seg. Inflasjon i kraftpriser og byggekostnader, som stål og betong, har bidratt til å gjøre investeringsrammene og finansieringskalkylene enda mer krevende. Noen har allerede kastet kortene.

Les også: Først gikk Salmo Terra konkurs. Seks dager etter gikk RAS-leverandøren over ende

Men nå viser flere oppdrettere oppløftende resultater.

Aslak Berge. Foto: Athina Forsland Berge

Salmon Evolution, Nordic Aqua Partners og Samherji er fortsatt i en tidlig fase, med lave volumer, men har alle fremvist forbløffende gode biologiske resultater. Det har også Andfjord Salmon gjort. Og Danish Salmon ryktes å være i rute til plusstall for 2023.

Les også: – Alt i alt har det gått fantastisk. Og dødeligheten er svært lav

Rask tilvekst og lav dødelighet. Ingen av dem har levert vesentlige slaktevolumer. Disse trappes opp i 2024. Da vil de nevnte aktører, og kanskje også flere andre, forhåpentligvis vise at de gode biologiske resultater ikke var et blaff.

100.000 tonn i året
På toppen av dette får en drahjelp fra sluttkunden. Markedet for laks. Tilbudssiden de siste årene har vært konstant, og det er ikke utsikter til nevneverdig produksjonsvekst i år heller. Etterspørselssiden, på den annen side, den stopper ikke opp. Tvert i mot. Den fortsetter å øke i en fart som andre proteinkilder, som biff, kylling og svin, bare kan drømme om. Laksemarkedet vokser med grovt sett 100.000 tonn i året.

Kombinasjonen av stagnerende tilbudsvekst og økt etterspørsel gir høyere priser. Lakseprisen har økt trinnvis de siste årene. Og det vil være vesentlig lettere å produsere laks med en laksepris på 90-100 kroner enn på 60-70 kroner kiloet.

Les også: Voldsom oppgang: Lite slaktefisk neste uke gir tidenes sprekeste nyttårspriser

Ved fiskerihavnen Grimsby i England planlegger Aquacultured Seafood å føre opp et landbasert produksjonsanlegg. Kostnadsrammen er 125 millioner dollar, vel 1,3 milliarder kroner, for et anlegg som sikter på produksjon av 5.000 tonn laks. 5.000 tonn tilsvarer en standard norsk oppdrettslokalitet, som kan betjenes av en fôrflåte. Samlet capex investeringer blir til sammenligning rundt 50 millioner kroner.

Kostbar vekst
Men selv om investeringene og driftskostnadene er på et helt annet nivå, kan landbasert produksjon tilby noe som sjøbasert ikke kan: Volumvekst. Et stort oppdrettsselskap som Lerøy har eksempelvis ikke fremvist volumvekst på ti år. En har stagnert.

Tar en på seg de lange brillene, og vurderer laksemarkedet i et vekstperspektiv, kan en kostnadseffektiv landbasert aktør være attraktiv for den tålmodige investor. Ikke alle, men noen av disse aktørene.

Selv om sjøbasert lakseoppdrett forblir gullstandarden i overskuelig fremtid kan landbasert tilby et supplement. Et kostbart alternativ for dem som tar sats på et fortsatt godt betalende laksemarked.