Først gikk Salmo Terra konkurs. Seks dager etter gikk RAS-leverandøren over ende

Nyheter
0

Graintec dras med i konkursen.

I går ble det kjent at Salmo Terra, som har jobbet med å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Øygarden, har gått konkurs. Selskapet har i fem år slitt med finansiering, og satte sin lit til et lån «på flere hundre millioner kroner» fra et britisk investeringsfond. Men pengene kom aldri.

I vår gikk grunneier, Øygarden Næringspark, hvor Tor Anfinn Aasen er største eier, til Hordaland tingrett. De opplyste å ha fire millioner kroner i utestående leie, og begjærte konsesjonen tvangssolgt. De fikk medhold, og kjøpte den selv. Planen er å sitte på konsesjonen inntil videre, ifølge Aasen.

Manglet finansiering
– Det var trist at det endte slik. De har lagt utrolig mye arbeid i dette, og vi hadde håpet prosjektet skulle bli noe av, sier han til Bergens Tidende.

Den samlede gjelden var ifølge kjennelsen fra tingretten 32 millioner kroner. Verdiene i selskapet var null.

Det ble åpnet konkurs i Salmo Terra etter at selskapet selv meldte oppbud 2. august.

– Vi har vært optimistiske frem til det siste. Alt var klart for oppstart. Men da finansieringen ikke kom, måtte vi slå selskapet konkurs. Det har vært noen tunge dager, sier daglig leder Harald Schreiner Fiksdal til BT.

Salmo Terra hadde opprinnelig en byggekontrakt med Gråkjær. Denne ble imidlertid ikke realisert. Deretter inngikk Salmo Terra et tett samarbeid med en annen dansk RAS-leverandør, Graintec. Vejle-selskapet fikk kontrakten med å bygge anlegget, som over flere byggetrinn skulle produsere inntil 8.000 tonn laks årlig.

Dette var den første RAS-kontrakten for Graintec. Danske entreprenører har tradisjonelt sett dominert RAS-segmentet.

Dro med seg leverandøren
Seks dager etter konkursåpning i storkunden Salmo Terra gikk Graintec selv konkurs. Selskapets direktør, Michael Gregers Mortensen, og hele styret trakk seg samme dag, fremgår det av en melding til nettstedet Ownr.dk.

Mortensen fortalte til iLaks i slutten av oktober ifjor at det var krevende tider for dem som ønsket å hente penger til landbasert oppdrett.

– Det er veldig mange som sitter på gjerdet og venter på at noen skal få det til først, sa han.

Han bemerket at Graintec fortsatt hadde kontrakt med Salmo Terra, selv om byggeprosessen var trukket ut i tid.

– Vi snakker sammen ofte, men jeg ønsker ikke å utdype dette mer, sa Mortensen.

Graintec har foreløpig ikke levert regnskap for 2022. Året før fikk selskapet et resultat før skatt på -12,1 millioner danske kroner og hadde da en samlet gjeld på 66,9 millioner danske kroner.