– Alt i alt har det gått fantastisk. Og dødeligheten er svært lav

Nyheter
0

Nordic Aqua Partners planlegger produksjon av 20.000 tonn laks på sitt landbaserte oppdrettsanlegg i Kina.

Nordic Aqua Partners er i ferd med å ferdigstille første byggetrinnet for sitt RAS-anlegg i Kina. Dette har en produksjonskapasitet på 4.000 tonn fisk på årsbasis. Selskapet er også i gang med andre byggetrinn. Når dette er ferdigstilt, vil Nordic Aqua Partners doble produksjonskapasiteten sin ved anlegget i Ningbo, som ligger syd for Shanghai. Ningbo har seks millioner innbyggere. Innenfor en radius på fem timers kjøring kan oppdretteren nå et marked på 100 millioner kinesere.

Ifølge administrerende direktør Ragnar Joensen er erfaringene med igangsettelsen av første byggetrinn gode. I år har de lagt inn syv batcher med smolt. Den åttende kom på julaften.

– De syv første batchene har det gått veldig bra. Den første batchen ligger cirka tre uker bak. Og så kommer batch nummer to, som kommer cirka på plan. Og alle de andre batchene, altså tre, fire, fem, seks og syv, de ligger foran vekstplanen, forklarer Joensen. 

Les også: Kina-oppdretters første utsett har nådd 900 gram

Lav dødelighet
Nå er det påvekst og produksjon av matfisk som får størst oppmerksomhet for det landbaserte oppdrettsselskapet.

Ragnar Joensen, Nordic Aqua Partners. Foto: Nordic Aqua Partners

– Vi har mest fokus på å komme i gang med produksjonen vår. Vi har fisk som begynner å bli litt stor nå, forteller Ragnar Joensen til iLaks.

Nordic Aqua Partners har tidligere guidet markedet på at de forventer at første slakteklare matfisk er klar i første kvartal 2024. Det står seg.

– Vi har sagt i Q1, men om vi rekker det i Q1 eller i overgangen er jeg usikker på. Men jeg tror det blir i slutten av mars en gang, sier Joensen.

Den administrerende direktøren er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet.

– Alt i alt har det gått fantastisk. Og dødeligheten er svært lav, slår han fast.

Omdømmeløft
Andre aktører har opplevd at dårlige nyheter om landbaserte oppdrettsanlegg har påvirket fremdrift og finansieringsmuligheter. Dette har ikke vært Nordic Aqua Partners sin erfaring.

– Det har blitt veldig positivt mottatt hos dem vi har snakket med. Ikke noe negativt omdømme, nei, bemerker Joensen.

Les også: Nordic Aqua Partners henter 100 millioner kroner i frisk kapital til Kina-anlegg

Joensen, som tidligere var konserndirektør i Marine Harvest (Mowi), tror det har med strenge utslippskrav og god kontroll å gjøre. I Kina representerer moderne RAS-anlegg dessuten et løft.

– Man har så god kontroll på disse anleggene på land. Utslipp er det strenge krav om i Kina. Det blir renset veldig godt før vi slipper noe ut, sier han.

Direktøren legger til:

– En ser kanskje mer på slike anlegg vi har som en type miljøforbedring for fremtiden. Man sammenligner det med mer primitive anlegg, som det er mye av i Kina i dag.

Tredje byggetrinn
På tomten sin har Nordic Aqua Partners mulighet til å bygge opp en produksjonskapasitet på 20.000 tonn. Selskapet har avtaleverket med lokale myndigheter på plass, og de har inngått en rammeavtale med AKVA group. Undersøkelser av en forsert utvidelse med ytterligere 12.000 tonn innen 2027 er i gang. Foreløpig er det ikke fattet endelig beslutning om denne investeringen.

– Vi har en prinsippbeslutning om at vi kommer til å gå videre, men vi har ikke signert de avtalene som skal til for å komme opp i 20.000 tonn, sier Joensen.

Etter planen skal dette bestemmes i løpet av 2024. En viktig del av fundamentet i det neste steget er naturlig nok finansiering. I dagens kapitalmarked kan det representere et usikkerhetsmoment.

– Finansieringen skal endelig på plass. Der er den viktigste forutsetningen som vi skal ha på plass. Og det tar litt tid, forklarer han.