Raser mot media etter spørsmål om sjøtemperaturer i Florida-anlegg: – Fake news

Nyheter
1478

Men Atlantic Sapphires konsernsjef Johan Andreassen medgir at pionerselskapet har utfordringer med tilvekst, biomasseutvikling og dyrehelse.

I en epost, gjengitt på Twitter, går Andreassen til frontalangrep på iLaks knyttet til avisens spørsmål om sjøtemperatur i tankene ved oppdrettsanlegget utenfor Miami.

– Fake news media baserer seg på rykter, freser han.

Onsdag ble det kjent at selskapet han leder måtte nødslakte 200.000 fisk, med en snittvekt på to kilo. Det var ikke tilstrekkelig slaktekapasitet til å ta unna all fisken, så nær to tredjedeler av fisken, tilsvarende 13-14 fullastede vogntog, måtte destrueres.

Ikke offentlig
Andreassen vil overhode ikke kommentere hvilke sjøtemperaturer laksen svømmer i inne i anlegget i tropiske Florida. 

– Vi opplyser ikke offentlig hvilke temperaturer vi kjører fisken på og andre detaljer rundt vår produksjonsform. Vi er et børsnotert selskap og har en klar policy på at alle skal ha samme informasjon til enhver tid, sier han, og serverer et sleivspark: – Mulig at «menigheten» som leser iLaks liker å lese tabloidaktige og spekulative artikler om oss, men det gjør ihvertfall at jeg ikke har noen interesse i å sette dere høyt på listen over credible industry media sources.

– Hvorfor opplyser dere ikke om sjøtemperaturen? Hvor stort har dette problemet vært for fiskens tilvekst? 

– Vi hadde kommet til å opplyse om sjøtemperaturen dersom det var en faktor hvilket den ikke var. Temperaturen var der den skal være.

Forsinkelser
I fjor vår guidet Atlantic Sapphire sin første kommersielle slakt i april 2020. Disse planene er skjøvet på, i flere runder, grunnet treg tilvekst.

– Fisken som ble destruert var kun to kilo – er dere i rute til å slakte i Q3?

– Vi har ved gjentatte anledninger kommunisert til markedet at forsinkelser i bygningsarbeider har vært en stor utfordring og at vi har tatt i bruk RAS-systemer som ikke er 100 prosent ferdigstilt for å gi fisken mer plass. Dette medfører en høyere risiko enn under stabile produksjonsforhold da vi har tag lists på utbedringer som må gjøres etter at det er satt fisk inn i systemene. Vi har også i perioder holdt tilbake på fôring for å holde fisken tilbake slik at vi kan bygge ferdig nok kapasitet til å flytte den. Resultatet av dette er høyere risiko og forsinkelser i biomasseutvikling. Vi har mye å gå på når det gjelder tilvekst som vi vil se resultatet av når vi har mulighet til å produsere under normale forhold.

– Fisken som ble tatt ut var i snitt to kilo, men det stod forskjellig fiskestørrelse i de forskjellige tankene, også slakteklar fisk på fire kilo, bemerker han.

– Vi har fortsatt fisk i andre systemer som er slaktbar, og vi planlegger fortsatt å slakte i løpet av Q3 som betyr at vi slakter fisk etter cirka 21 måneder siden klekking til tross for sub-optimale forhold, sier Andreassen.

Tunge tap
Selskapet, som lenge har vært svært synlige i media, varsler nå en mer restriktiv linje på åpenhet.

– Vi har brukt ti år og betalt dyre lærepenger for å komme dit vi er i dag og derfor ønsker vi ikke å publisere alt i media.

Atlantic Sapphires har i denne perioden drevet lakseoppdrett i Hvide Sande i Danmark. Selskapet har slitt tungt og aldri tjent penger. I fjor bokførte Atlantic Sapphire Denmark et underskudd på 46,4 millioner danske kroner før skatt.

Det blir neppe særlig bedre i år, etter at 227.000 fisk i vår døde av for høye nivåer av nitrogen i produksjonstankene.

– Hvis problemer med bygningsarbeidene er et problem for fisken i Florida; hvordan skal dere håndtere 11 år med bygningsarbeider fremover? 

– Vi kommer ikke til å sette oss i en situasjon i fremtiden der vi har så lite buffer mellom bygging og produksjon, det er for risikofullt gitt lessons learned fra fase 1. Vi jobber med konsepter som er hurtigere å bygge og ha anleggene så ferdigstilt som mulig før det settes fisk inn i de.

Har feilet
Blant dem som har reagert på Atlantic Sapphires oppdrettsdrift er Mattilsynets spesialinspektør Aud Skrudland. «Fisken som settes inn i uferdig anlegg må betale prisen», skriver hun på Twitter.

– Går dere på akkord med dyrehelse?

– Det er klart at når ting skjer slik som det gjorde denne uken i Miami er det ikke bra for dyrehelse. Vi som oppdrettere feilet fisken fordi vi ikke maktet å gi dem ideelle produksjonforhold. Til forskjell fra i sjø, der kalde havstrømmer sørger for utskifting av vann er vår fisk helt avhengig av at vi lager et mikromiljø som er ideelt for de. Når vi ikke klarer det, slik som i denne situasjonen, går det ut over dyrehelsen.

– Jeg vil imidlertid presisere at under normale produksjonshold er dødeligheten i våre systemer vesentlig lavere enn i sjø siden vi blant annet ikke har parasitter og sykdom. Partikler og gasser er de viktigste faktorene i et lukket anlegg, forklarer han.

Atlantic Sapphire i Danmark har forøvrig ikke blitt skånet for sykdom. Anlegget har også slitt med bakterier via vanntilførselen i Hvide Sande.