Atlantic Sapphire tvunget til nødslakt av 200.000 fisk

Nyheter
987

Pionérselskapet ble tirsdag tvunget til å sette i gang en nødslakt fra en av dets tanker ved anlegget i Florida. 

Hva som faktisk skjedde undersøkes fortsatt, men forstyrrende byggearbeid i nærheten av driftsmiljøet, inkludert høye lyder og alvorlige vibrasjoner, stresset fisken. I tillegg kommer utfordringene ved forsinket bygging og igangkjøring, delvis på grunn av COVID-19-påvirkning, som har resultert i økt risiko i operasjonen på dette tidspunktet. Det er ingen indikasjon på at forgiftning eller sykdom er årsaken til denne hendelsen, opplyser Atlantic Sapphire i en børsmelding.

Nærmere 200.000 fisk med en totalvekt på omtrent 400 tonn er forventet høstet, hvorav cirka 150 tonn er planlagt solgt. 200.000 fisk utgjør omtrent 700 tonn planlagt høsting. Da nødslaktanlegget ennå ikke er fullført, vil ikke all fisken bli solgt.

Selskapet mener hendelsen viser utfordringene å utvikle «Bluehouse-systemer», men også verdien og viktigheten av å ha flere uavhengige systemer til diversifisere biologisk risiko. Etter endelig ferdigstillelse av det amerikanske fase 1-anlegget, med den forventede årlige produksjon på rundt 10.000 tonn laks per år, vil Atlantic Sapphire ha totalt 12 uavhengige påvekstsystemer i USA.

Selskapet vurderer fortsatt den totale økonomiske effekteen av hendelsen, inkludert forsikringsinntekter. Atlantic Sapphire planlegger fortsatt første innhøsting i USA innen utgangen av tredje kvartal i år.

Atlantic Sapphires aksjekurs faller tungt, med 8,1 prosent, kort tid etter børsåpning onsdag morgen.

I mars døde også 227.000 laks ved Atlantic Sapphires anlegg i Danmark.