227.000 laks døde ved Atlantic Sapphires anlegg i Danmark

Nyheter
2615

Hendelsen skal ha skjedd lørdag. 

I en børsmelding skriver Atlantic Sapphire at laksedødeligheten ved pilotanlegget i Danmark oppstod i en av påvekstavdelingene. Andre deler og systemer i pilotanlegget ble ikke påvirket av hendelsen.

Foreløpige analyser tyder på at årsaken til at 227.000 laks gikk tapt var høyere nivåer av nitrogen enn ønsket i avdelingen, som knyttes til modifikasjon av design.

– Andre systemer i det danske pilotanlegget og det amerikanske hovedanlegget hadde allerede blitt modifisert eller er i ferd med å bli modifisert for å unngå fremtidige hendelser, skriver Atlantic Sapphire.

Ifølge børsmeldingen vil slakteinntektene settes tilbake med fire måneder på grunn av episoden.

Selskapet opplyser videre at fisken er forsikret, men at de fortsatt vurderer den totale økonomiske effekten av dødeligheten.

Sommeren 2017 mistet Atlantic Sapphire i Danmark en fjerdedel av den årlige produksjonen på én dag etter at det oppstod hydrogensulfid-forgiftning på anlegget.