Illustrasjonsbilde

Politietterforskning etter dykkerulykke

Nyheter
1022

En dykker fikk alvorlige problemer under en inspeksjon av ei not på et oppdrettsanlegg fredag kveld. Mannen var livløs i flere minutter, og foruten mannskapets iherdige innsats og gode rutiner kunne hendelsen fått et fatalt utfall.

Sjøfartsdirektoratet foretok et ulykkestilsyn lørdag med både mannskap og rederiets representanter til stede. Skipets rutiner og sikkerhetssystem ble gjennomgått. Det ble ikke avdekket alvorlige funn, opplyser Sjøfartsdirektoratet mandag.

– Vi fulgte vanlige sjekklister og prosedyrer, og opptrådte selvsagt varsomt overfor mannskapet som var tydelig preget av hendelsen, sier Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør.

Foreløpige funn viser at den utløsende årsaken til hendelsen var funksjonssvikt i pusteventil. Direktoratet vil nå i samarbeid med relevante aktører følge opp hendelsen videre for å avdekke årsak.

Ulykken etterforskes av politiet og direktoratet vil ved behov bistå i dette arbeidet.