– Beklagelig når teknologi som har potensial til å bedre bransjestandarder, stilles i et negativt lys

Nyheter
0

Mattilsynet fant sprikende lusetall da de sammenlignet etter manuell og automatisert lusetelling hos Mowi, som bruker et telleverktøy fra Tidal.

Automatisk lusetelling representerer et stort framskritt for næringen, som vil løfte fiskehelse og beskyttelsen av vill laksefisk. I tillegg gir sanntidsdata mulighet for effektivisering av driften, sier Sven Kolstø, daglig leder i OptoScale, til iLaks.

Kolstø ønsker å understreke viktigheten av nøyaktig lusetelling, og komme automatisert telling i forsvar, etter at Dagbladet Børsen publiserte en sak om sprikende lusetall på Mowi-anlegget Almurden i Trøndelag.

OptoScale leverer i likhet med Tidal automatiserte løsninger for lusetelling.

Tre ganger så mye lus
Da Mattilsynet besøkte anlegget til Mowi i januar, talte de ansatte lakselus manuelt. Dagbladet skriver at Mattilsynet bestemte seg for å kontrolltelle den aktuelle merden, og å sjekke en av de andre merdene der lakselus telles med automatisert telling fra Tidal:

Først fant de et sprik mellom lusetallene fra de Mowi-ansatte og sin egen, manuelle telling. Deretter fant de nesten tre ganger så mye lakselus ved sin manuelle kontrolltelling i den andre merden, enn det Mowis automatiserte tellesystem viste.

Manuell lusetelling. Illustrasjonsfoto: Agnes Marie Mohn

Samme trend ble påvist i et annet Mowi-anlegg dagen etter, hvor Mattilsynet kontrolltalte to merder med automatisert telling. Telle-avvikene har reist spørsmål ved hvor sikre slike automatiserte tellesystemer er.

– Vi anerkjenner utfordringene som den publiserte saken belyser, og synes det er beklagelig når teknologi som har potensial til å bedre bransjestandarder, stilles i et negativt lys, skriver OptoScale i en melding til iLaks.

20 vs. hundretusener av fisk
I Dagbladets sak påpeker Ola Helge Hjetland, kommunikasjonssjef i Mowi, at Mattilsynet kun teller lus på 20 fisk per merd i sine kontroller. Selskapets tellesystem, Tidal, teller imidlertid lus på langt flere fisk hver dag.

– Dagens teknologi teller lus på flere hundre tusen fisk hver dag, noe som gir et betydelig mer nøyaktig bilde på antall lus i en merd, uttaler Hjetland til Dagbladet.

Ola Helge Hjetland. Foto: Mowi

Det samme gjelder for OptoScale sin teknologi.

OptoScale utvikler og implementerer teknologi som gjør det mulig å telle lus på flere tusen fisk daglig, noe som gir en mer komplett og nøyaktig vurdering av lusetall sammenlignet med manuelle tellinger som gjøres på 20 fisk, en gang per uke, forklarer selskapet overfor iLaks.

Inviterer til samarbeid
Teknologileverandøren understreker at presise data er avgjørende for å opprettholde helsen til både oppdrettslaks og vill laksefisk, og for å støtte effektiv drift hos lakseprodusentene. Nå ønsker OptoScale å invitere til økt samarbeid for presis og leverandør-uavhengig lusetelling.

– OptoScale er i dag eneste deltaker blant de ledende tech-selskapene i prosjektet TELLUS, ledet av SINTEF. Målet for prosjektet er å skaffe et kunnskapsbasert underlag for å akselerere implementering av bildebasert, automatisk luseregistrering, sier Kolstø til iLaks.

Sven Kolstø med OptoScale-kamera, i forbindelse et intervju med iLaks fra 2023. Foto: Steve Hernes

Støttes av forsker
I Dagbladet-saken uttaler forsker Ole Folkedal (Havforskningsinstituttet) at manuell telling uansett ikke gir fasit for gjennomsnittlig lusetall, på grunn av feilkilder.

– Men det er ikke nødvendigvis mer riktige tall ved å telle lus på 100 laks. Vi har kommet fram til at 20 fisk ikke er så verst, sier Folkedal, som arbeider med en standardmetode for å sammenlikne manuell lusetelling med nye, digitale tellesystemer.

Folkedal støtter OptoScales syn på at det er problematisk når ikke flere leverandører deltar i forskningssammarbeid. Forskernes detaljerte, manuelle lusetelling er sammenlignet med det automatiserte systemet til OptoScale.

– Også vekt-data fra OptoScale stemmer godt med vitenskapelige kontroll-målinger i forsøkssammenheng, uttaler han i meldingen som er sendt til iLaks.