PD-utbruddet i nord får skylden for halvparten av den ekstraordinære dødeligheten i 2023

Nyheter
0

Ifølge Havforskningsinstituttet (HI) ville dødeligheten ha vært nokså lik som i 2022, hadde det ikke vært for perlesnormaneten, og det uvanlige utbruddet av pankreassykdom (PD) i Nordland.

I 2023 var det rekordhøye dødstall på oppdrettsfisk: Minst 16,7 prosent av oppdrettslaksen i sjøfasen døde. Ifølge HI døde 65 millioner oppdrettsfisk, og ifølge Veterinærsinstituttet døde 62,7 millioner oppdrettslaks i sjøfasen.

Dette er en økning på seks-syv millioner fisk fra 2022. HI-forsker Lars Helge Stien mener at dødeligheten i norske anlegg er altfor høy, men at økningen i 2023 ikke er et uvanlig høyt tall.

HI-forsker Lars Helge Stien. Foto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet

To ekstraordinære hendelser
– Når vi tar hensyn til de ekstraordinære hendelsene fra i fjor, er dødstallene omtrent som før, sier han, i forbindelse med risikorapporten for norsk fiskeoppdrett, som HI la frem onsdag.

Ifølge HI var det to store, ekstraordinære hendelser som påvirket dødeligheten: Trolig døde tre millioner av oppdrettsfisken som følge av angrep fra perlesnormaneten. I tillegg trekker de frem utbruddet av PD i Nordland, der minst tre millioner fisk ble smittet.

Les også: Perlesnormaneten tok livet av tre millioner oppdrettsfisk i fjor, og dreper fortsatt

Det vil si at PD-utbruddet og perlesnormaneten til sammen tok livet av minst seks millioner fisk – altså majoriteten av økningen i dødstall.

– Dersom vi ekskluderer fisk som ble rammet av disse hendelsene, er dødeligheten nokså lik som i de foregående årene, sier Stien.

Nærbilde av en perlesnormanet – en av to «ekstraordinære hendelser» som forårsaket flere millioner av dødsfallene i oppdrett i fjor. Foto: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Forskeren påpeker at slike større eller ekstraordinære hendelser ser ut til å oppstå hvert år, og at dette er blitt en del av risikobildet i norsk havbruk.

Fire lokaliteter rammet
PD er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, som kan overleve i sjøvann over lange avstander. Viruset fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet.

Mellom september og desember ble LetSea, Nova Sea og Mowi rammet av sykdommen på Helgeland, som ligger nord for PD-sonen. Mens sykdommen er utbredt i Midt-Norge, er den sjelden i nord og helt i sør.

Det har ikke vært flere tilfeller på Helgeland, etter at den fjerde diagnosen ble stilt i desember.

Området ligger nord for PD-sonen (innfelt i mørkeblått), og skal holdes fritt for sykdommen. Foto: Barentswatch

Les også: Sporet båttrafikken til og fra de PD-smittede lokalitetene i nord

Forskningssenteret LetSea ble rammet i Alstahaug kommune, mens Mowi sine to lokaliteter og Nova Seas «Igerøy Ø» ble rammet i Vega kommune. Alle lokalitetene ligger i samme område, med relativt kort avstand mellom seg.

Avlusing skader og dreper
Som i tidligere år, døde også en del fisk fra skader eller infeksjoner knyttet til avlusing, ifølge HIs risikorapport.

– Under både termisk og mekanisk avlusing blir fisken trengt i merd, pumpet og sendt gjennom rør og vannskiller. I tillegg kommer selve behandlingen i varmt vann eller ulike former for spyling. Håndteringen kan være risikabel for fisken. Mange blir skadet, en del dør rett etter behandling, andre blir mer utsatt for infeksjoner og kan dø eller få redusert velferd på sikt, sier Stien.

Illustrasjonsfoto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet