Perlesnormaneten tok livet av tre millioner oppdrettsfisk i fjor, og dreper fortsatt

Nyheter
0

På en av SalMars lokaliteter døde nesten 10.000 laks av skadene i løpet av én ukes tid, i midten av januar.

I fjor døde trolig tre millioner oppdrettsfisk som følge av angrep fra perlesnormaneten. Det skriver Havforskningsinstituttet (HI), i forbindelse med risikorapporten for norsk fiskeoppdrett, som legges frem onsdag.

HI konstaterer at selv om det er mindre perlesnormaneter nå, enn det var i høst og før jul, får maneten fortsatt konsekvenser.

Det kan blant andre SalMar og Cermaq skrive under på. iLaks har sett dokumenter som viser at maneten fortsatt tar seg til rette blant oppdrettslaksen.

Over 26.000 tusen døde
Mattilsynet var på inspeksjon hos SalMar den 15. januar, på lokaliteten Nordnesbukta i Hammerfest, som har seks merder med fisk. Her så de mer enn 6.000 svimere med sår, og tok opp mer enn 1.000 dødfisk. Under besøket observerte de i tillegg perlesnormaneter, og over 100 fisk stod loddrett i vannsøylen og gispet etter luft.

Mattilsynet beskriver et velkjent (og grafisk) syn for oppdrettere som har opplevd alvorlige manetangrep:

– Sårene er små punktsår og plassert rundt kroppen til fisken. Flere har øyeskader/øyesår og skader/brannskader rundt hodet, skriver de, og fortsetter:

Bilder fra et tilsyn hos Salaks. Fisken har sår, sår med bakteriell sekundærinfeksjon og øyeskade etter manetangrepet. Foto: Mattilsynet

– Dødfisken hadde sår, øyeskader (manglet ensidig øye) og var fersk.

Ifølge ukentlige rapporter fra fire av merdene, har minst 26.000 av fisken på Nordnesbukta dødd siden midten av desember, og frem til midten av januar. De største dødstallene kommer ofte noen uker etter et manetangrep, og i uke 2 var det 9.881 fisk som døde på lokaliteten.

Snittvekten på fisken skal ha vært på over 2,5 kilo i alle merdene ved utgangen av desember. Også på Fjordprakken i Smøla kommune har SalMar nylig hatt tilsyn etter forøket dødelighet på smolt. Her så Mattilsynet igjen manetene, og fisk med sår på snute, filet og finner.

Les også: SalMar fikk perlesnormaneten på besøk. Måtte destruere 1,2 millioner laks.

Rammer fortsatt oppdrettere
Cermaq meldte også fra om økt dødelighet knyttet til perlesnormanet i januar, blant annet på Store Lerresfjord i Alta, og på Toknesbuktneset i Hammerfest – mens Grieg Seafood observerte «betydelige mengder» perlesnormanet i en skjørtrift på et anlegg i Nordkapp.

Angrep kan manifestere seg i dødstall flere uker etterpå, forklarer HI-forsker Lars Helge Stien. Foto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet

Perlesnormaneten kan bli opptil 30 meter lang. Den deler seg lett opp i mindre biter, og har ingen problemer med å komme seg inn i åpne merder i sjø. Neslecellene til maneten svir eller brenner, noe som kan gi store sår og redusert velferd for oppdrettsfisken.

– På en del fisk tar det lang tid før skadene blir synlige og de utvikler sår. Vi ser derfor at etter et slikt angrep, kan det være forøket dødelighet over tid, sier HI-forsker Lars Helge Stien.

Rekord i antall døde oppdrettslaks
I 2023 døde hele 65 millioner oppdrettsfisk, ifølge HI. Tidligere denne uka meldte Veterinærinstituttet at det døde 62,7 millioner oppdrettslaks i sjøfasen i løpet av fjoråret. Dette er rekord, og en økning på seks-syv millioner fisk fra 2022.

Det vil si at perlesnormaneten kan ha stått for rundt halvparten av økningen i dødstall på oppdrettfisk i sjø i 2023.

Les også: Rekordmange oppdrettslaks døde i sjøen i 2023

Rundt 16,7 prosent av oppdrettslaksen døde i sjøfasen i fjor. Foto: Rudolf Svensen

FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) lyser for øvrig ut midler til prosjekter som kan gi økt kunnskap om tiltak for å forebygge og unngå skader forårsaket av perlesnormaneten. Søknadsfristen er 6. mars.

– Dette er av høy prioritet. Vi har fokus på å få inn gode søknader for å løse problemet, sier prosjektansvarlig i FHF, Renate Johansen.

Derfor har også utlysningen en åpen økonomisk ramme.