Rundt tre millioner fisk er smittet av PD i Nordland. Nå endrer Mattilsynet restriksjonssonen.

Nyheter
0

Med bakgrunn i de siste PD-diagnosene på Helgeland, utvider Mattilsynet vernesonen og overvåkingssonen i syv kommuner.

Mattilsynet har fastsatt en ny forskrift for området den 13. desember. Formålet er å forebygge, begrense og bekjempe PD, og hindre at viruset etablerer seg i området – som skal holdes fritt for sykdommen.

Vedtaket gjelder for kommunene Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad, skriver Mattilsynet i en melding.

Må ha tillatelse til utsett og flytting
I vernesonen er det blant annet forbud mot å sette ut fisk, og å frakte fisk ut fra anlegg eller mellom anlegg, uten tillatelse fra Mattilsynet.

Forskriften stiller også krav til samordnet brakklegging av hele vernesonen. I tillegg innføres karantene på minst 48 timer for brønnbåter og servicefartøy som har håndtert fisk (levende eller død) i vernesonen, og som skal til et annet akvakulturanlegg utenfor.

Oversikt over vernesonen og overvåkingssonen. Vernesonen omfatter nå lokalitetene Kalvhylla, Stokkasjøen, Skonseng, Skarvhammaren, Bukkholmen, Nye Skorpa, Skogsholmen og Brattholmen – samt lokalitetene som allerede har hatt smitten (Ystøya, Igerøy Ø, Mefaldskjæret og Blomsøråsa). Foto: Mattilsynet

Rundt vernesonen er en lokal overvåkingssone som omfatter 18 lokaliteter. Her er det forbud mot å frakte fisk fra anlegg ut av den lokale overvåkningssonen uten tillatelse.

Mattilsynet kan også pålegge tiltak for transport og annen virksomhet relatert til havbruk i overvåkingssonen, dersom de vurderer at dette øker risikoen for spredning.

Les også: Mattilsynet om virusutbruddet i Nordland: – Ikke naturlig

Mattilsynet kan oppheve vernesonen når fisken fra anleggene er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert, og sonen har vært brakklagt. Deretter avgjør de varigheten på den lokale overvåkingssonen.

Flere millioner fisk rammet
– Det er til sammen cirka tre millioner fisk som har produsert smitte til området til nå, skriver Mattilsynet i et brev som iLaks har fått innsyn i.

Smitten ble først påvist på lokalitet Ystøya i slutten av september. Dette medførte at LetSea måtte tømme merdene for 860.000 fisk. På Ystøya gikk deler av fisken til slakt, mens resten ble destruert.

Igerøy Ø (markert) ligger i Vega kommune. I nærheten, i Alstahaug kommune, ligger Ystøya og Mowis to anlegg som nylig fikk bekreftet PD-utbrudd (innfelt i firkant). Foto: Skjermdump fra Barentswatch

I slutten av november ble viruset påvist på to Mowi-lokaliteter, som til sammen hadde 2,1 millioner fisk. For Mowis del antydet Mattilsynet i brevet at de 750.000 fiskene på Blomsøråsa muligens kunne gå til slakt, mens 1,35 millioner laks fra Mefaldskjæret hadde for lav vekt.

Disse lokalitetene skal nå være tømt for fisk.

Sist ut i rekken er Nova Sea-lokaliteten Igerøy Ø. iLaks har ikke tall på hvor mye fisk det er på Igerøy, men påvisningen sannsynliggjør at det totale antallet smittet fisk overgår tre millioner.

Les også: Nova Sea-sjefen: – Håper virkelig at dette er den siste lokaliteten i området som får påvist PD

PD er en alvorlig og svært smittsom virussykdom hos laks, som kan overleve i sjøvann over lange avstander. Viruset fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.