Sporet båttrafikken til og fra de PD-smittede lokalitetene i nord

Nyheter
0

Et færøysk selskap bestemte seg for å kartlegge mulige smitteveier, etter at Helgelandskysten ble rammet av pankreassykdom (PD).

Vi kan se hvor båtene har vært før, og hvor de skal etterpå. De har potensielt en risiko for å ta med seg vann med smitte videre. Da kan man også se hvilke lokaliteter som er i risiko for spredning, sier Hanus Samró.

Han er en av to gründere bak AquaFacts, som bruker «big data» og maskinlæring til blant annet å beregne båttrafikk og slakteaktivitet.

Etter at fire lokaliteter ble rammet av PD i Nordland, så selskapet nærmere på båttrafikken i området.

Hanus Samró har brukt algoritmene til AquaFacts for å identifisere mulige smitteveier, og hvilke lokaliteter som potensielt kan være utsatt, etter PD-utbruddet på Helgeland. Foto: Aslak Berge

Uoversiktlig situasjon
Forsøk- og forskningssenteret LetSea fikk PD-diagnosen i september. Deretter ble smitten påvist hos to Mowi-lokaliteter i november.

Situasjonen ble kalt «uoversiktlig» i et brev sendt av Mattilsynet til Mowi, den 29. november. Her kom det frem at rundt tre millioner fisk hadde produsert smitte i området – så langt. Dette var før smitten ble påvist også hos Nova Sea, i starten av desember.

De fire rammede lokalitetene ligger i samme område mellom Sandnessjøen og Brønnøysund: Mowis «Mefaldskjæret» og «Blomsøråsa» øverst, «Ystøya» i midten og Nova Seas lokalitet «Igerøy Ø» nederst. Foto: Barentswatch

Les også: Nova Sea-sjefen: – Håper virkelig at dette er den siste lokaliteten i området som får påvist PD

Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet i et forsøk på å kartlegge smitteveier, blant annet ved å se på båttrafikken. Det vekket Samrós interesse.

«Selv om opprettet restriksjonssone gir oss kontroll på trafikken inn og ut fra lokalitetene, så gir opprettet sone oss ikke oversikt over smittesporing, og hvilke lokaliteter som per i dag kan ha mottatt smitte», står det i brevet fra Mattilsynet.

Ifølge Samró kan algoritmene hans bistå med å få klarhet i nettopp dette.

Les også: Maskinlæring estimerer slakteaktivitet for laks – hver dag

Føre-var-prinsippet
– Om båttrafikken kan spre PD, må man først og fremst identifisere hvilke båter som har vært på lokalitetene, sier Samró.

Under en videosamtale med iLaks demonstrerer han hvordan man kan se hvilke og hvor mange båter som har vært innom de ulike lokalitetene de siste 30 dagene før smitten ble påvist – og hvor de dro like etterpå.

Algoritmer viser mulige smitteveier via båttrafikk, og hvor båtene har vært etterpå. Ifølge Samró kan de bistå med å forutse hvilke lokaliteter som kan stå i risiko for spredning. Bildet viser trafikken til og fra (og mellom) Mowis to lokaliteter i det aktuelle tidsrommet. Foto: AquaFacts

Når han trykker seg inn på Igerøy Ø, Nova Sea sin PD-rammede lokalitet, får han opp seks båter som var innom i det aktuelle tidsrommet.

– Dette kan være nyttig for Veterinærinstituttet som jobber med å spore båttrafikken, men også for oppdrettere som er bekymret eller som vil være føre var, sier færøyingen.

Kan smitte over lange avstander
Samró understreker at dataene ikke kan vise om et fartøy faktisk har tatt med seg smitte eller ikke.

Vi kan ikke si at båten har tatt med seg smitte fra en lokalitet til en annen. Dette kan også smitte via vannet, sier han.

Mattilsynet har tidligere opplyst om at det svært smittsomme viruset både kan spres med vannstrømmene og med båttrafikk, og overleve i sjøvann over lange avstander. Fiskesykdommen fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav, og potensielt til høy dødelighet. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Området ligger nord for PD-sonen der sykdommen allerede er etablert (innfelt i mørkeblått), og skal holdes fritt for viruset. Foto: Barentswatch

PD har etablert seg langs kysten ved Vestlandet og Midt-Norge, men er verken vanlig i nord eller helt i sør. Derfor er det en prioritet å holde disse områdene frie for sykdommen, ifølge Mattilsynet.

Les også: Mattilsynet om virusutbruddet i Nordland: – Ikke naturlig

– LetSea har holdt på i 20 år uten at vi noen gang har hatt PD, så dette er en helt ekstraordinær situasjon, sa Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea, til Helgelands Blad etter at de fikk diagnosen.