Rekordmange oppdrettslaks døde i sjøen i 2023

Nyheter
0

I 2023 ble det registrert 62,7 millioner døde oppdrettslaks i sjøfasen.

Dette er basert på tall som oppdrettere har meldt inn til Fiskeridirektoratet.

Veterinærinstituttets beregning av prosentvis dødelighet viser at dette tilsvarer 16,7 prosent dødelighet hos sjøsatt oppdrettslaks i 2023. Det kunngjør Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Stigende dødstall de siste årene
– Tallene for 2023 viser det vi har sett de siste årene, at vi ikke får noen nedgang i dødelighet. Både i antall og prosentvis dødelighet er dette de høyeste tallene vi har registrert så langt, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Avdelingsdirektør fiskehelse på Veterinærinstituttet, Edgar Brun. Foto: Eivind Røhne

Dødeligheten på 16,7 prosent er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2022 – som tilsvarer rundt seks millioner flere døde oppdrettslaks.

Dette er basert på innrapporterte tall per 22. januar 2024.

Høyest dødelighet i PO3
Produksjonsområde 3 (fra Karmøy til Sotra) hadde den høyeste dødeligheten med 25 prosent.

I andre enden finner man produksjonsområde 13 (Øst-Finnmark) og 1 (fra Svenskegrensen til Jæren), som begge hadde en dødelighet på under ti prosent.

– Fjoråret ga et taktskifte når det gjelder oppmerksomhet omkring helse, velferd og dødelighet hos oppdrettsfisken, og det ble tatt initiativer i næringen og forvaltningen for å bedre situasjonen. Hva som ligger bak dødeligheten i 2023 og andre forhold som påvirker helse og velferdssituasjonen til norsk oppdrettsfisk, vil vi komme tilbake til i Fiskehelserapporten, sier Brun.

Til info: Veterinærinstituttet bruker en epidemiologisk beregningsmetode for dødelighet som tar hensyn til at antall fisk i merdene varierer over tid. I tallgrunnlaget er det ca 0,7 millioner fisk som ennå ikke er kategorisert, og som kan bidra til mindre korreksjon på disse overordnede tallene.