Nye detaljer om dette landbaserte matfiskanlegget

Nyheter
2688

Baring, som planlegger å produsere 20.000 tonn laks på land, mener en stor del av veksten i laksenæringen vil komme gjennom landbaserte matfiskanlegg. 

I mars i fjor avslørte iLaks at Baring, med flere austevollinger på laget, vil produsere landbasert matfisk av laks på Sørlandet. Selskapet har leid 100 mål på Lundevågen industriområde i Farsund for 60 år med opsjon på 40 år til. Arbeidet med å utarbeide konsesjonssøknaden er nå i gang.

Baring har så langt vært relativt sparsommelige med opplysninger om prosjekt, men uttalte til iLaks i april i fjor at de mente det var «rom for å drive lønnsomt både i sjøbasert- og landbasert oppdrett i Norge

Slik skal anlegget se ut. ILLUSTRASJON: Baring (med tillatelse)

Holder tyst om pris og finansering
I en oppstartsmelding på Farsund kommunes hjemmesider, der det varsles om igangsatt arbeid med reguleringsplanen «landbasert fiskeoppdrett Lundevågen», kommer det fram nye detaljer om prosjektet.

Baring skriver i sitt planinitiativ for området at «planlagte investeringer vil være betydelige». iLaks har tidligere spurt daglig leder Ole Kristoffer Torsvik om hvilken prislapp prosjektet har, og hvordan det skal finansieres – uten å få svar.

– Vi er en gruppering som mener at vi både finansielt og kompetansemessig har det som skal til for å realisere dette – hvis vi får konsesjon, har Torsvik tidligere uttalt.

Heller ikke nå ønsker Torsvik å svare på spørsmål knyttet til pris og finansering.

– Vi har ikke så mye nytt å melde. Vi jobber målrettet etter planen vår om å bli en seriøs og kvalitetsbevisst matfiskprodusent på land, i tillegg til at vi designer for en relativt stor postsmoltkapasitet, skriver Torsvik i en e-post til iLaks.

Torsvik bekrefter samtidig at de har valgt å omregulere tomten i Lundevågen til formålet landbasert oppdrett, og det er noe de gjør i tett dialog med kommunen.

Til sammenlikning skal Salmon Evolution bruke 3,2 milliarder kroner på sitt anlegg på Indre Harøy i Fræna, og produsere 28.800 tonn laks årlig. Nekst, som ønsker å produsere 20.000 tonn på land på Botnastranda i Flora kommune, opererer også med kostnader på 2-3 milliarder kroner.

Saken fortsetter under bildet.

Området merket med rød farge inngår i opsjonsavtalen om leie. FOTO: Baring

Vil ha laksefly
I planinitiativet fra Baring trekkes det fram at næringsområdet i Lundevågen har god adkomst via fylkesvei 651.

«Langs strandlinjen kan det være aktuelt å planlegge kaianlegg for inntransport av fòr og uttransport av postsmolt og ferdig slaktet fisk», skriver Baring videre.

Det nevnes også at lokaliteten har nærhet til markedet i Europa – enten direkte fra Farsund eller via båtruter fra Kristiansand. Området ligger også noen få hundre meter unna Lista Lufthavn, hvor det tidligere har gått laksefly til Tokyo.

– Jeg er veldig fascinert av den flyplassen der borte. Det må jeg innrømme, har Torsvik tidligere uttalt til lokalavisen Lister24.

Flyplassen har den nest lengste rullebanen i Norge, og Baring mener den derfor kan ta ned store lastefly for flyfrakt til oversjøiske markeder.

«Flyplassen trenger noe oppgradering, spesielt når det gjelder instrumentering hvor det mellom annet er snakk om fjernstyring fra Sola. En gjenopptakelse av flyfrakt fra Lista, vil også kunne betjene uttransport av fisk fra hele Sør‐ Vestlandet», skriver Baring.

RAS-anlegget, som altså skal produsere 20.000 tonn laks, vil ifølge Baring ha en bygningsmasse på cirka 80.000 kvadratmeter ferdig utbygd.

Hvor stort ferskvannsbehovet for anlegget blir, vil bli nærmere avklart i produksjonsplanleggingen.

«I tillegg til ferskvann, vil anlegget ha behov for sjøvann i produksjonen. Det antas at sjøvannet må hentes inn fra området vest for Langøy…Sjøvannet tas inn via loddbelastet ledning som legges på havbunnen. Traseen for ledningen vil bli avklart med lokale havnemyndigheter samt Kystverket.», skriver Baring.

Ansetter tidligere produksjonssjef fra Mowi
Baring mener at hvis målet om dobling av den marine produksjonen innen 2030 skal skje, må en stor del av veksten komme som landbasert produksjon.

Ole Kristoffer Torsvik. FOTO: LinkedIn

«En etablering i Farsund vil således være et bidrag i realisering av vekstmålet», mener Baring.

Fullt utbygd vil anlegget kunne ha et behov for cirka 50 ansatte. I oktober fortalte iLaks at Baring hadde ansatt Kjell Arne Møklebust fra Stord som prosjektleder. Nå forteller selskapet at de også har ansatt Bjarte Sævareid som produksjonssjef.

– Han begynner hos oss 1.april, sier Ole Kristoffer Torsvik til iLaks.

Sævereid har tidligere jobbet for Skretting, og var også i åresvis produksjonssjef for ferskvannsanlegg i Marine Harvest Region Sør (nå Mowi). Han er i dag leder for forskning og utvikling i Egersund Net.

– Vi er stolt over at både Bjarte og Kjell Arne har valgt å satse sammen med oss. Det er uten tvil en stor styrke for teamet vårt, avslutter Torsvik.