Nå vil det vise seg om luseberedskapen er god nok

Kommentarer
6503

Etter flere år med milliardinvesteringer i verktøy for bekjempelse av lus, vil oppdretterne få seg en skikkelig test i høst.

Det var Marine Harvest som åpnet ballet.

I forbindelse med fremleggelsen av årets andre kvartalsresultat kuttet storoppdretteren slakteprognosene med 14.000 tonn i Region Sør. En betydelig del av den stående biomassen måtte gjennom forsert utslakting. En åpenhjertig Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog la ikke skjul på at selskapet hadde betydelige luseutfordringer i sørvestlige deler av landet.

En varm sommer har gitt oppblomstring av lus, og nå må problemet løses.

Aslak Berge

Behandlet flere ganger
Marine Harvests problem var at fisken deres i denne regionen allerede hadde blitt behandlet mot lus flere ganger. Med den belastningen dette innebærer for fisken, valgte selskapet heller å slakte den ut før optimal slaktevekt ble nådd enn å risikere høyt svinn og sykdomsutbrudd.

Denne problemstillingen er ikke Marine Harvest alene om.

For, som iLaks har rapportert de siste ukene, er det slett ikke utelukkende kyststripen fra  Sognefjorden til Boknafjorden som sliter med tunge lusepåslag nå.

Flere regioner
I Sør-Troms tvinges Salaks til å slakte ut fisk på grunn av lus. Trønderske SinkabergHansen forbereder seg på en høst med høyere lusepress enn i fjor. I Sogn og Fjordane er lusesituasjonen den mest krevende på fire år. I tilelgg til dette meldes det fra Skottland  om omfattende sårskader fra lus.

For fire år siden var norske oppdrettere ikke veldig godt skodd for en situasjon med mye lakselus. Etter at myndighetene, ledet av Mattilsynet, har strammet inn lusepraksisen, herunder halvert biomasse for luseverstingene, har oppdretterne respondert med milliardinvesteringer. Brønnbåter, slaktebåter, stadig større arbeidsbåter, spyleflåter, lasernoder, ferskvannsbasseng, lusepresenninger, tubenot og snorkelmerder. I tillegg kommer lukkede merder og storsmoltanlegg på land.

God nok skodd?
Investeringsiveren og viljen til å løse fremtidige problemer har vært enorm. En har kastet penger på problemene. Mye penger.

Høsten 2018, med sine milde sjøtemperaturer, blir den første testen på om en nå er godt nok skodd.

«The proof of the pudding is in the eating», heter det. En vet kun om det funker hvis det har blitt tatt i bruk.

Særlig i produksjonsregioner med røde og gule trafikklys vil høsten bli svært spennende og definerende for veien videre.