Mowi vurderer å skrinlegge «Egget»-prosjektet

Nyheter
1987

Tar endelig avgjørelse i september.

Tirsdag kunne iLaks fortelle at Hauge Aqua, som eier teknologien til «Egget», skal plassere en mindre versjon av den lukkede løsningen i Romsdalsfjorden i løpet av våren 2020.

«Postsmolt-egget», er tenkt å være en forløper til det store «Egget», som Mowi har fått utviklingstillatelser for. I desember 2017 tok Nærings- og fiskeridepartementet Mowis klage delvis til følge, og tildelte seks utviklingstillatelser for konseptet, men selskapet hadde opprinnelig søkt om 14 tillatelser. I tillegg har selskapet fått avslag på bygge «Egget» i stål istedenfor i kompositt.

Da Mowi la fram tallene for andre kvartal onsdag, fortalte konsernsjef Alf-Helge Aarskog at selskapet nå vurderer å droppe hele «Egget», skriver Sysla. Ifølge Aarskog vil det å bygge i komposittmaterialer, bety at produksjonskostnadene vil være like høye som i dag.

– Da vi fikk under halvparten av de omsøkte konsesjonene, så vi etter hvert at produksjonskostnaden ble for høy. Det er urealistisk å bygge slik de opprinnelige planene la opp til, sier Aarskog.

Ifølge Aarskog vil selskapet enten bygge eggene i kompositt som opprinnelig planlagt, eller skrinlegge hele prosjektet.

– Vi kommer til å ta en endelig beslutning i løpet av høsten, sier Aarskog.

Mowi har også tidligere antydet over iLaks at de kunne komme til å la være å realisere prosjektet, hvis de ikke fikk flere utviklingstillatelser.

Daglig leder i Hauge Aqua, Cato Lyngøy, sier til Sysla at han ikke har noen kommentar, utover at de skal møte Mowi i september, og vurdere veien videre.