Marine Harvest får ytterligere to tillatelser

Nyheter
3244

Nærings- og fiskeridepartementet har tatt Marine Harvests klage delvis til følge, og øker antall tillatelser fra fire til seks for «Egget».

«Fiskeridirektoratets vedtak når det gjelder tildeling av tillatelser til Marine Harvest Norway og utvikling av konseptet «Egget» opprettholdes, med den endring at det gis tilsagn om
6 tillatelser til utvikling av 5 «Egg», som omfatter 1 prototype og 4 «Egg», kan man lese i vedtaksbrevet fra departementet.

Marine Harvest hadde opprinnelig søkt om 14 utviklingstillatelser, og har tidligere gitt uttrykk for at alle 14 konsesjonene er påkrevd for å sette i gang det omfattende investeringsprogrammet for «Egget» sammen med teknologiselskapet Hauge Aqua.

I juni fikk selskapet beskjed om at fire tillatelser var innvilget, noe Marine Harvest mente var for lite. De påklaget derfor vedtaket.

– Som vi varslet i børsmeldingen, har vi valgt å påklage vedtaket om tildelingen av kun fire utviklingstillatelser for Egget. Dette gir for få tillatelser til at prosjektet kan realiseres, og representerer ikke fullskala utvikling av konseptet. Det er åpenbart at også økonomien i prosjektet er svært avhengig av antallet konsesjoner som endelig tildeles, sa kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks etter at vedtaket var kjent.