Marine Harvest om «Egget»: – Det er åpenbart at også økonomien i prosjektet er svært avhengig av antallet konsesjoner som endelig tildeles

Nyheter
2163

Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Marine Harvest, legger ikke skjul på at mye står og faller på Fiskeridirektorat hvis «Egget» skal realiseres.

I starten av juni fattet Fiskeridirektoratet vedtak om tilsagn om utviklingstillatelse til Marine Harvest for konseptet «Egget».

Resultatet ble fire tillatelser, men selskapet hadde opprinnelig søkt 14 tillatelser.

Marine Harvest har tidligere gitt uttrykk for at alle 14 konsesjonene er påkrevd for å sette i gang det omfattende investeringsprogrammet for «Egget» sammen med teknologiselskapet Hauge Aqua.

Endelig avslag kan få betydning for prosjektet
Storoppdretteren påklaget dermed vedtaket, og ifølge kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad, kan et eventuelt endelig avslag om flere tillatelser få konsekvenser for prosjektet.

– Som vi varslet i børsmeldingen, har vi valgt å påklage vedtaket om tildelingen av kun fire utviklingstillatelser for Egget. Dette gir for få tillatelser til at prosjektet kan realiseres, og representerer ikke fullskala utvikling av konseptet. Det er åpenbart at også økonomien i prosjektet er svært avhengig av antallet konsesjoner som endelig tildeles.

Bolstad har tro på en revolusjon av oppdrett med «Egget».

– Egget har en teknologi som oppfyller samtlige krav myndighetene setter til prosjektene som skal kvalifisere til utviklingskonsesjoner, og vi tror Egget har potensial til å revolusjonere måten vi driver oppdrett på i dag.

Avventende
Bolstad ønsker ikke å svare på om han synes myndighetene er for sparsommelige med utdeling av konsesjonene.

Han ønsker heller ikke svare hva prisen på «Egget» er, men avventer videre utvikling i saken.

– Nå avventer vi myndighetenes behandling av saken, før vi tar stilling til videre fremdrift i prosjektet. Vi håper myndighetene ser behovet for industriell uttesting og sikrer flere konsesjoner slik at teknologien kan realiseres og testes ut i fullskala snarest mulig.