I denne fjorden skal det første «Egget» til Hauge Aqua ligge

Nyheter
1830

Det første «Egget» utplasseres etter planen i mai 2020.

For aller første gang kan iLaks fortelle i hvilken fjord den lukkede løsningen «Egget» skal flyte.

«Egget» er et samarbeidsprosjekt mellom Mowi og Hauge Aqua, der førstnevnte eier tillatelsene og sistnevnte teknologien.  I desember 2017 tok Nærings- og fiskeridepartementet Mowis klage delvis til følge, og tildelte seks utviklingstillatelser for konseptet.

Gründer og daglig leder av Hauge Aqua, Cato Lyngøy, fortalte allerede i januar til iLaks, at «Egget» var tenkt plassert i en kommune i Møre og Romsdal, og han avslører nå nye detaljer rundt prosjektet.

«Postsmolt-Egget». ILLUSTRASJON: Hauge Aqua

Cato Lyngøy bekrefter overfor iLaks at Hauge Aqua bygger det første «Egget» til bruk i sin mørkegrønne konsesjon på lokaliteter, som nå søkes i Romsdalsfjorden.

– Det er viktig for oss å få sette konsesjonen i arbeid så raskt som mulig og «postsmolt-Egget» treffer konsesjonsvilkårene godt, sier Lyngøy.

– Krevende å få plass til alle funksjonene
Hauge Aqua har brukt vinteren til å designe «postsmolt-Egget», som er tilpasset produksjonen i den grønne konsesjonen. «Postsmolt-Egget» er en tiendedel av det store «Egget», og er konstruert for en signifikant bølgehøyde på 2,2 meter.

«Postsmolt-Egget» har en høyde på 21 meter, diameter på 15 meter på flytekragen, og selve Egget stikker 17 meter ned i sjøen. «Postsmolt-Egget» er autonomt og har alle funksjoner for denne størrelsen. Det er lagt opp til strømforsyning fra land, men med nødgenerator om bord.

– Det har vært krevende å få plass til alle funksjonene i et egg av denne størrelsen. Forenkling har vært stikkordet gjennom hele designprosessen, forteller Åsmund Hellesøy, som er teknologidirektør i Hauge Aqua.

Våren 2020
«Postsmolt-Egget» er aktuelt for mindre matfiskprodusenter, samt som postsmoltenhet i tilslutning til settefiskanlegg.

Hauge Aqua bygger det første «Egget» i sandwich kompositt, et materiale som er vel anerkjent etter mange års bruk i båt- og flyskrog, samt en rekke andre konstruksjoner som skal tåle høy belastning over tid.

– Det er ennå noen brikker som skal på plass før vi er klare til å sette byggekontrakten. Går det som planlagt, skal det første «Egget» flyte i sjøen våren 2020, avslutter Lyngøy.

Teamet hos Hauge Aqua, som står bak egget. (F.v.) Åsmund Hellesøy, Cato Lyngøy og Halvor Aga. FOTO: Hauge Aqua