Mowi leverer sitt beste andre kvartal noensinne

Nyheter
1325

Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,1 milliarder kroner i andre kvartal 2019, sammenlignet med 1,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Driftsinntekter og andre inntekter endte på 10,2 milliarder kroner mot 8,9 milliarder kroner i fjor.

Totalt slaktevolum i kvartalet var 98.483 tonn mot 78.346 tonn i andre kvartal 2018. I forbindelse med presentasjonen av første kvartalstall i 2019, guidet Mowi et totalt slaktevolum på 98.000 tonn sløyd vekt for andre kvartal. Ifølge en trading update i juli fordelte slaktevolumet seg slik. Forventet slaktevolum for i år er på 430.000 tonn.

– Dette var et godt kvartal for Mowi med 26 prosent økning i slaktevolum sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det var også gjennomgående solid drift. Kostnadene synker i flere av oppdrettsregionene. På samme tid er salget av både fôr og videreforedlet fisk rekordhøyt, sier Alf-Helge Aarskog, etter den ferske kvartalsrapporten ble sluppet.

Med bakgrunn i resultatene, sterke markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har Mowi-styret besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje.

Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kilo på 24,42 kroner i andre kvartal, mens Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per  kilo på henholdsvis 29,11 kroner og 8,27 kroner. Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kilo på 18,64 kroner i kvartalet.

Mowi Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på 29,9 millioner kroner mot åtte millioner kroner i andre kvartal i fjor. Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 48,9 millioner kroner – ned fra 119,6 millioner kroner i Q2 2018.

I tråd med selskapets strategi om å bli selvforsynt med fiskefôr, fortsetter Mowi Feed å utvikle nye produkter, som ferskvannsfôr, økologisk fôr og fôr til rensefisk.

– Den nye fôrfabrikken i Skottland startet prøveproduksjon i mai, og har nylig begynt å produsere og levere fôr til våre anlegg i Skottland. Dette er et viktig steg mot å bli selvforsynt med fôr og integrere hele verdikjeden i selskapet. Det er også gledelig at vi har økt produksjonskapasiteten fra 170.000 tonn til 240 000.tonn per år, avslutter Aarskog.