Mowi «rimelig sikker» på at Fiskeridirektoratet ikke tar Vega-klagene til følge

Nyheter
1031

Fiskeridirektoratet besluttet å omgjøre tilbakekallingen av tillatelsen for lokalitet Rørskjæran S i verdensarvområdet i Vega kommune, og Mowi kunne derfor sette ut fisk på anlegget. Men nå er vedtaket gitt oppsettende virkning (utsatt iverksettelse) inntil fem klagesaker er avgjort, og Mowi har stoppet arbeidet på lokaliteten.

Da Miljødirektoratet trakk tilbake utslippstillatelsen for lokaliteten i fjor, fattet Fiskeridirektoratet region Nordland vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten fordi utslippstillatelsen var bortfalt. Men da Klima- og miljødepartementet opphevet vedtaket fra direktoratet, fant ikke Fiskeridirektoratet lenger grunnlag for tilbakekall av lokaliteten.

I etterkant har det kommet inn totalt fem klager på dette vedtaket fra Fiskeridirektoratet. Klagefristen er nå utløpt.

Før helgen uttalte kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til NRK at selskapet er «rimelig sikker» på at Fiskeridirektoratet ikke tar klagene til følge.

– Vi mener momentene i klagene allerede har vært tatt stilling til, og kan derfor ikke se grunnlaget for at disse nå skal vurderes annerledes, utdyper Nævdal-Bolstad overfor iLaks.

Han fortsetter:

– Vi vil umiddelbart kommentere innholdet i klagene, og forutsetter at direktoratet prioriterer behandlingen av saken.

I mars i fjor bekreftet Mowi at de arbeidet med å klargjøre lokaliteten for drift. Da ble det nevnt at oppdretteren hadde brukt ti millioner kroner på arbeid knyttet til lokaliteten. Nævdal-Bolstad forteller at investeringssummen fortsatt ligger rundt dette.

Riksantikvar Hanna Geiran, som er en av de fem som har klaget, er fornøyd med at Mowi foreløpig må stoppe arbeidet på lokaliteten.

– Det er bra at det nå er en pause i saken, slik at man har tid til å fatte de riktige beslutningene, sier hun til statskanalen.

Det var Brønnøysunds Avis, som først omtalte at arbeidet var stanset opp på lokaliteten.