Mowi klargjør for oppdrett i Vega, selv om klagene på Fylkesmannens utslippstillatelse ikke er behandlet

Nyheter
1582

– Mowi ønsker å sette fisk i anlegget i uke 18. Det er ikke bare å stoppe opp heller, det koster, sier Vega-ordfører Andre Møller (Ap) til iLaks.

I forrige uke ba Fylkesmannen i Nordland Mowi om å stanse etablering av oppdrettsvirksomhet i verdensarvområdet Vega. Årsaken var klager på Fylkesmannens utslippstillatelse, som ble gitt i 2016. «Fylkesmannen ser at det er usikkerhet rundt konsekvensene av etablering av akvakultur innenfor Verdensarvområdet på Vega, samt ukjente følger av påvirkning fra akvakultur på sjøfugl», het det blant annet i pressemeldingen fra Fylkesmannen.

Klagene, som nå skal behandles av Miljødirektoratet, kom i etterkant av at Fylkesrådet i Nordland i juli i fjor ga Mowi en femårig prøveperiode til å drive oppdrett i området.

Ordfører i Vega kommune, Andre Møller. FOTO: Vega kommune

– Fylkesmannen har vært usikker på lovverket, og derfor sendes klagene til Miljødirektoratet for vurdering, forklarer ordfører Andre Møller til iLaks.

Dialog
Mowi mener klagene kom etter klagefristens utløp, og har i et tilsvar til Fylkesmannen gitt uttrykk for dette.

– Vi er i dialog med Fylkesmannen og Miljødirektoratet om hvordan vi skal tolke brevet fra Fylkesmannen, og hva det har å si for prosjektet, sier kommunikasjonssjef i Mowi, Ola Helge Hjetland, til iLaks.

Hjetland bekrefter også at det pågår et fortøyningsoppdrag på lokaliteten, men understreker at hvis skal det settes ut fisk til våren, må det komme på plass en avklaring.

– Forsøkt å finne ut hvordan man kan stoppe planene
Andre Møller var denne i uken i et telefonmøte med Fylkesmannen, fylkesmiljøvernsjefen i Nordland og Riksantikvaren for å prøve å finne en løsning mens klagene blir behandlet av Miljødirektoratet.

– Vi kom fram til at vi bare må avvente behandlingen fra Miljødirektoratet, sier Møller, som tror klagebehandlingen kan gå kjapt.

– Det har vært ganske sterke politiske krefter inni bildet mot både Fylkesmannen og fylkeskommunen. Jeg regner med det blir fattet vedtak i løpet av en uke.

Fortøyningsutstyr på fiskerihavna på Gardsøya i Vega. FOTO: Andre Møller

iLaks har forsøkt å kontakte Miljødirektoratet om hvor lang tid det vil ta å behandle klagene, men har ikke fått svar.

Møller er ikke begeistret over Fylkesmannens beslutning om å stoppe oppdrettsplanene til Mowi i Vega.

– Det virker som man har forsøkt å finne ut hvordan man kan stoppe disse planene, og det er mange som påvirker i begge retninger, sier Møller.

Ordknapp fylkesrådsleder
Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), sa til iLaks i februar at klagene ikke fikk oppsettende virkning, og at Mowi derfor kunne starte opp. Når iLaks spør om en kommentar på Fylkesmannens beslutning, ønsker ikke Norvoll å si så mye.

– Grunnen til at det ikke er naturlig å kommentere Fylkesmannen sin beslutning er at jeg ikke ønsker at de forskjellige forvaltningsnivåene skal drive diskusjon mot hverandre i media, skriver Norvoll, men legger til:

– Politisk er jeg derimot ikke i tvil om at det vil være riktig å legge til rette for en bærekraftig utvikling av havbruk ved Vega. Kommunen, og regionen, har behov for arbeidsplasser og vi skal være veldig forsiktig med å ta bort de mulighetene som finnes, avslutter Norvoll.