Mowi får lov til å drive oppdrett i verdensarvområdet på Vega

Nyheter
2505

Klima- og miljødepartementet opphever vedtaket fra Miljødirektoratet om å trekke tilbake utslippstillatelsen for lokalitet Rørskjæran i verdensarvområdet i Vega kommune. Dermed kan Mowi sette ut fisk på på lokaliteten.

Det var i april i fjor at Miljødirektoratet kalte tilbake tillatelsen på lokaliteten, som Fylkesmannen i Nordland ga tre år tidligere.

Etter at fylkeskommunen ga lokalitetsklarering etter akvakulturloven i 2018, ble både fylkeskommunens og Fylkesmannens vedtak påklaget, blant annet av Riksantikvaren. Klagene ble avvist av Miljødirektoratet fordi de kom inn for sent, men direktoratet uttalte at de fortsatt vurderte å kalle tillatelsen tilbake.

Storoppdretteren var allerede i gang med å klargjøre lokaliteten for drift da meldingen om stopp fra direktoratet kom.

Mowis kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad var tydelig irritert over avgjørelsen, og uttalte følgende til iLaks: «Det vil være en statlig overstyring uten like om Miljødirektoratets vedtak blir stående.»

Men det blir det altså ikke. Torsdag opphevet departementet Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen, skriver NRK. Mowi kan nå sette ut fisk på lokaliteten på Vega.

– Dette er en god dag for Mowi og en god dag for Vega kommune, sier Nævdal-Bolstad til statskanalen.

Riksantikvaren Hanna Geiran sier de forholder seg til vedtaket fra departementet, men ville helst at konsekvensutredningen var ferdig før fisk ble satt ut på lokaliteten.

Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv i 2004. Unescos rådgivende organer har tidligere gitt tilbakemelding om at konsekvensene av ny oppdrettsvirksomhet innenfor verdensarvområdet ennå ikke er godt nok utredet.