MDG vil ha økonomisk straff for høy dødelighet i oppdrett

Nyheter
0

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil at det skal svi for lakseoppdrettere som ikke klarer å få ned dødeligheten, ifølge NTB.

Partiet foreslår blant annet redusert produksjonskapasitet, og en konverteringsløsning, skriver NTB.

Forslagene ble kjent etter at tallene for dødelighet blant oppdrettsfisk ble lagt frem. Havforskningsinstituttet (HI) peker på 65 millioner og Veterinærinstituttet på 62,7 millioner døde fisk i sjøfasen i 2023, noe som tilsvarer en dødelighet på over 16 prosent.

Tomt snakk
De rekordhøye dødstallene får Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) til å rette harde ord mot både bransjen og regjeringen:

– 65 millioner døde laks betyr at alle løfter og besvergelser fra regjering og oppdrettsnæring enda en gang har vært tomt snakk, sier Hansson til NTB.

Straff og belønning
Torsdag vil MDG fremme forslag i Stortinget om å innføre straff for oppdrettere som ikke klarer å få ned dødeligheten i sine anlegg, skriver NTB. På den andre siden vil de belønne oppdrettere som gjør tiltak, som for eksempel å gå over til lukkede anlegg.

Dette foreslår MDG:

  • Krav om nedtrekk, og tvungen reduksjon i produksjonskapasiteten, der dødeligheten i en merd har oversteget fem prosent.
  • En ny miljøavgift som delvis erstatter dagens produksjonsavgift – på linje med CO₂-avgift i og andre avgifter for forurensing.
  • Bruke midlene fra Havbruksfondet til å stimulere til bærekraftig omstilling i oppdrettsnæringen.
  • Konverteringsløsning, der oppdrettere som går fra åpne merder til teknologi som hindrer lus, rømming og utslipp kan få mulighet til å øke produksjonen.

Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk, er blant oppdretterne som har tatt til orde for å innføre en konverteringsløsning.

Sondre Eide i Eide Fjordbruk vil få fart på satsingen på lukkede anlegg. Foto: Tina Totland Jenssen

Les også: – Ikke legg til rette for propellfly om det kommer jumbojetter

Selskapet har de siste årene jobbet med prosjektet «Watermoon», som ifølge dem skal bli verdens største lukkede anlegg i sjø.

Ekstraordinære dødstall
Dødstallene fra i fjor som er lagt frem av HI og Veterinærinstituttet, representerer en økning på seks-syv millioner fisk i forhold til i 2022.

Ifølge HI ble dødeligheten påvirket av to store, ekstraordinære hendelser: Trolig døde tre millioner av oppdrettsfisken som følge av angrep fra perlesnormaneten. I tillegg trekker de frem utbruddet av pankreassykdom (PD) i Nordland, der minst tre millioner fisk ble smittet.

Les også: PD-utbruddet i nord får skylden for halvparten av den ekstraordinære dødeligheten i 2023

PD-utbruddet og perlesnormaneten sammenlagt tok altså livet av minst seks millioner fisk, som utgjør omtrent hele økningen i dødstall.

– Dersom vi ekskluderer fisk som ble rammet av disse hendelsene, er dødeligheten nokså lik som i de foregående årene, sa HI-forsker Lars Helge Stien, i forbindelse med HI sin risikorapport for norsk fiskeoppdrett som ble lagt frem onsdag.