Mattilsynet satte stab: – Akkurat nå er det brannslukking

Nyheter
0

Skal snu hver en stein.

Mistanke om ILA, og påvisning av ILA har økt ytterligere i omfang. I sommer er en rekke selskap rammet, som balnt annet GIFAS, NRS, Grieg Seafood, Salaks, Nova Sea, Lerøy Aurora, Kleiva Fiskefarm, Cermaq, Salangfisk og Egil Kristoffersen og sønner.

Nylig ble det mistanke hos Ellingsen Seafood, og lokaliteten Stabben i Tjeldsund kommune, sør i Troms.

– Det er veldig uventet å få ILA på dette området. Ingen smitte rundt, og fra egen smolt fra gjennomstrømmingsanlegg. Det må gjøres et dypdykk for å finne ut av dette, sier daglig leder Line Ellingsen, hos Ellingsen Seafood.

Stab hos Mattilsynet
– Vi er bekymret. Det er jo en alvorlig situasjon. Vi overstiger situasjonen i fjor, som vi da vurderte som alvorlig. Akkurat det som skjer nå er det vi kan kalle brannslukking, sier Marthe Iren Brundtland i Mattilsynet.

– Det vi gjør er å håndtere utbruddene så godt vi klarer gjennom disse ukene. Det er ganske ressurskrevende for oss. Slik at vi ser for at vi er nødt til å ta for oss et større arbeid etter ferien, for å samle tråder og gå mere inn i materien her, sier Brundtland.

Den 28. juni satte Mattilsynet stab, i form av en forsterket linje. Her bistår både fagfolk og jurister avdelingene.

– Vi har høynet beredskapen, så vi prioriterer dette høyest av alle saker vi har nå. I tillegg er vi opptatt av å ha dialog med aktørene og bransjeorganisasjonene, om denne utviklingen. Sammen har vi faste møter gjennom sommeren, sier hun.

– Dette er ikke første gang det skjer. Det virker som at det er noen områder eller forbindelser her vi må følge videre. Her må vi snu hver en stein, for å finne kilden, og de rette tiltakene for å stoppe denne epidemien, sier Marthe Iren Brundtland i Mattilsynet til iLaks.

Les også:  De to siste årene har det i regionen vært flere ILA-hendelser enn tidligere.

Uventet for Ellingsen

Line Ellingsen. FOTO: Andreas Witzøe

– Vi er veldig overrasket over den mistanken vi har fått i eget anlegg. Det er ingen anlegg rundt som er smittet, og det her er påvisning på egen smolt. Vi har kun hatt ILA én gang tidligere, for svært lenge siden. Den gang var det smitte rundt oss. Så jeg er overrasket at vi har fått det nå på egen fisk, sier Line Ellingsen.

Les også: Alle aktørene jobber tett sammen for å løse utfordringen.

– Vi er veldig interessert i en kartlegging. Kan det være stamfisk, servicebåter, fôrbåter eller ting vi gjør selv. Hva kan vi eventuelt gjøre for å hindre utbrudd, sier Ellingsen.

– Det er vel nesten dobbelt så mange hittil i år, som det bruker å være på et helt år normalt sett. For en tid tilbake, var RAS anlegg èn mulighet. Vi har ikke RAS anlegg, så vi er et unntak fra det da. Vi har vært veldig forskånet for dette tidligere, sier Line Ellingsen.