– De to siste årene har det i regionen vært flere ILA-hendelser enn tidligere

Nyheter
0

Ser sammenheng med påvisning av HPR0 i settefiskanlegg.

Første halvår har en økt intensitet av ILA-hendelser i region nord enn tidligere år. Så langt i år er det registrert ti ILA-diagnoser, sammenlignet med 16 tilfeller i hele 2020.

På bakgrunn av data for de siste seks årene har perioden november til mars lavest intensitet av ILA-hendelser.

– Det kan være tilfeldig, vi vet ikke. Om det skulle være en trend er det alt for lite tallgrunnlag for å vurdere, basert på et år eller to, sier avdelingssjef for Mattilsynet i Salten, Arnt Inge Berget, til iLaks.

Arnt Inge Berget, avdelingssjef Salten, Mattilsynet.

Slaktevansker
GIFAS fortalte til iLaks manddag om store utfordring med slaktekapasiteten i regionen. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen tirsdag denne uken, etter at det ble varslet mistanke den 11. juni etter rutineprøver.

Les mer her: – Dette er en veldig skummel situasjon.

Det er en bekymring også Mattilsynet deler, men ønsker ikke å kommentere det enkelte tilfellet.

– I forhold til slaktekapasiteten kan den være helt oppe i taket allerede, og kommer ILA i tillegg må de endre på planene sine. Det er da utfordringene kommer, sier han.

– De må gi oss en plan for utslakting som vi da vurderer er godt nok i forhold til hastighet det skal skje.

– Er det en plan som i utgangspunktet ikke har den snarlige løsningen som er ønskelig på grunn av eksterne årsaker, må vi ta den vurderingen for det aktuelle tilfellet, sier Berget.

Arbeidende styreleder Morten Lorentsen i GIFAS jobber på spreng på å få slaktet laksen. (Foto:GIFAS)

Ikke entydig bilde
– Vi blir nok å undersøke om vi finner en familiesammenheng med andre påvisninger i området.

– Finner vi ut at de er i slektskap, kan det nok forskes på, sa arbeidende styreleder i GIFAS, Morten Lorentsen til iLaks i mandag.

– Vi har ingen klare indikasjoner på større sammenhenger i ulike utbruddene i regionen, sier Arnt Inge Berget. – Dette er noe de i samarbeid med Veterinærtilsynet analyserer og kartlegger.

– I en økende andel del av tilfellene, ser vi en sammenheng mellom påvisning av HPR0 i settefiskanleggene og påvisning av ILA i sjøanlegg. – I enkelttilfeller kan vi se noen sammenhenger gjennom DNA sekvensering. Men det er ikke noe tydelig bilde, avslutter Berget.

Registrerte ILA-hendelser i mai og juni 2021 pr. 22.6.2021

Kommune  Lokalitet Selskap 
Karsløy 36797 Korsnes NRS
Måsøy 16055 Kråkeberget NRS
19635 Skatleia Egil Kristoffersen og sønner
Hammerfest 29557 Komagnes Grieg Seafood Finnmark
Hammerfest 40017 Stangnes Grieg Seafood Finnmark
Vega 33157 Skogsholmen Nova Sea/Vega Sjøfarm
Bodø 35817 Storevik GIFAS
Salangen 3597 Salangslia Salaks

 

Kartet viser hvor lokaliteten Stanges i Hammerfest ligger. (Bilde fra kartsnitt griegseafood.no)