ILA i Vest-Finnmark: – Alle aktørene jobber tett sammen for å løse utfordringen

Nyheter
0

Planlegger vekst lengst nord.

Det er en svært opplagt regiondirektør i Cermaq Finnmark, Gunnar Gudmundsson, iLaks møter på hans kontor i Alta. Han har nettop har avsluttet en rundreise i fylket med Cermaq Norges administrerende direktør, Knut Ellekjær. Det er lenge siden folka ute på anleggene og i slakteriet har hatt besøk på grunn av covid.

På turen hadde Ellekjær og Gudmundsson en peptalk med de ansatte, ved lokalitetene Langfjorden og Olderfjord. Slakteriet i Rypefjord ved Hammerfest, fikk også besøk av de to.

– Det er viktig å komme seg ut på anleggene nå. Vi må motivere, se den daglige drifta, og få tilbakemeldinger fra de ansatte, sier regiondirektør Gunnar Gudmundsson.

Administrerende direktør Knut Ellekjær, Cermaq, har vært på rundreise i Vest-Finnmark. Her ankomst sjøveien til Hammerfest. Sammen med, fra venstre, Torgeir Nilsen, og Hans Arne Sørnes. (Foto: privat)

Felles front mot ILA
Fire av selskapene i fylket gikk i høst sammen for å jobbe med ILA. Det var Cermaq, Norway Royal Salmon, Grieg Seafood og SalMar.

– Vi har krevende situasjon i Finnmark nå, med mange ILA-utbrudd. Alle aktørene i regionen jobber tett sammen fremover for å løse utfordringen. Selskapene har etablert en felles styringsgruppe. Her håpet vi å komme nærmere et svar på hvorfor vi har ILA, og hvordan vi kan bekjempe ILA i regionen, sier Gudmundsson.

Det største utfordringen er å kartlegge, og finne ut hvor viruset kommer fra. Her jobber fiskehelse-avdelingene i selskapene sammen, sier han.

– I tillegg har vi i Cermaq en forskningsgruppe i Bergen, med spisskompetanse og bred internasjonal erfaring på området. Jeg har tro på at dette samarbeid vil gi oss svar på hvor ILA kommer fra, og hvordan vi kan redusere risikoen for ILA i fremtiden, sier han.

En annen gruppe jobber med sonestruktur for selskapene, og logistikk for å redusere risiko for horisontal smitte. Den tredje gruppen jobber med beredskap og slakting av ILA-smittet fisk.

Gunnar Gudmundsson.

Ny ismaskin på plass
Nylig åpnet slakteriet igjen etter å ha vært stengt i fem uker. Stengingen var planlagt, men den falt samtidig som det store covid-utbruddet i byen, som stengte ned det meste.

Alle ansatte er testet grundig før de kom tilbake på jobb. Her ventet en splitter ny ismaskin. Den gamle var rett og slett moden for utskifting. En flunkende ny ismaskin fra Karstensen. To LR70 med en kapasitet på 140 tonn i døgnet er nå i full gang. Når det kjøres to skift tar slakteriet unna 320 tonn i døgnet. I 2020 ble det slaktet rundt 45.000 tonn laks.

– Det er spesielt med så mye volum på et såpass kompakt slakteri. Cermaq har overtatt Fryseterminalen, og med det fått siste ledd med i verdikjeden, som er lagring og lasting av produktene. Det gir mer rom på slakteriet, sier Gudmundsson.

– Vi har nå samlet all aktivitet i Hammerfest på ett sted. Matfiskavdelingene; teknisk, service, innkjøp og lager, har fått plass i Fryseterminalens lokaler. Slakteriet er det eneste godkjente for sanitærslakt i Finnmark. Da ILA rammet fisken hos andre aktører, slapp Cermaq de til i eget slakteri, mens vår egen ordinære slakting ble delvis flyttet andre steder, sier Gudmundsson.

(Foto: Cermaq)

Store mengder smeltevann
De siste ukene har det vært høye temperaturer langs kysten. Enkelte har uttrykt litt frykt for at det kan bli et luseår. Cermaq Finnmark har kun hatt én våravlusning i år.

– Det skyldes stor mengde smeltevann fra Altaelva og Repparfjordelva. Det er sjelden det er så stor flom som det var i år. Mye ferskvann har gitt en god situasjon med henhold på lusa. Vi går nå inn i sommersesongen med lave lusetall. Det har jeg forhåpning hjelper, slik at vi ser fornuftige lusetall ut over høsten, sier Gudmundsson.

– Produksjonen så langt i år har vært som forventet. Vi har god kontroll på kostnadene. Vårsmolten er satt ut, og fôring går bra på samtlige anlegg. Fisken har det nå generelt bra, sier han.

Gunnar Gudmundsson, regiondirektør. (Foto: Steve Hernes)

Smoltavgjørelse i løpet av et år
Smolten hentes i dag fra Nordland. Det har lenge stått på agendaen med eget smoltanlegg i Finnmark. Anlegget som skal produsere ti-tolv millioner smolt plasseres trolig i Breivikbotn. Gudmundson mener er mulig å ta endelig beslutning innen ett år.

– Det er viktig for Finnmark. Vi planlegger jo å vokse i Finnmark, og har satt i gang prosessen. Det er fremdeles en del brikker som må på plass, før vi kan ta endelig beslutning om å bygge smoltanlegg, sier Gudmundsson.

Nå står islendingen i Finnmark reiseklar. Sammen med sin danske kone, blir det noen uker i Ebeltoft. Her byttes sushilaks ut mot deilige danske røde pølser, med litt sennep på en papptallerken, og et brød ved siden av den røde delikatessen.

– Kanskje blir det litt laks, men bare litt. I Ebeltoft er det jo kun Nova Sea sin laks som er i butikkene, sier han med et ferieklart smil.

Sushi og laks havner nok bak i rekka når Gudmundsson tar sommerferie i Danmark.