Markedet slår tilbake

Kommentarer
579

– Number one rule of Wall Street: Nobody, I don’t care if you’re Warren Buffett og Jimmy Buffett, nobody knows if a stock is gonna go up, down, sideways or in fucking circles. Least of all: The stock brokers. It’s all a fugazy.

Matthew McConaughey er klokkerklar i mentorrollen som durkdreven aksjemegler under en lunsj med ferskingen Leonardo DiCaprio i Martin Scorseses «The Wolf of Wall Street».

Se hele filmdialogen om aksjer og investorenes og meglernes roller og tankesett HER

Og logikken på Wall Street er slett ikke ulik den vi ser på Aker Brygge.

Lukt til himmels
La oss spole tiden en måned tilbake.

Budskapet var entydig. Ved inngangen til året hadde 11 analytikere kjøpsanbefaling, tre hold og en selg. Marine Harvest surfet på all time high og en kunne plassere årskontrakter på Fish Pool for 69 kroner kiloet.

En kunne ikke gå feil.

Men, idet vi skriver februar, har både laksepris og aksjer gått i en helt annen retning enn det som ble spådd av meglerhusene.

Marine Harvest har nøyd seg med et ti kroners kursfall, men lakseprisen har dundret ned over 20 prosent.

Og prisfallet er kommet etter langt lavere salgsvolumer enn på samme tid i fjor.

Nye kontrakter
Forklaringen ligger åpenbart på etterspørselsiden.

Gamle fastpriskontrakter har løpt ut, og blitt gradvis erstattet av nye – inngått på et vesentlig høyere prisnivå. Når laksen plutselig utgjør en vesentlig mer kostbar del av det faste husholdningsbudsjettet, innebærer det, alt annet likt, at sluttkunden vil redusere sitt innkjøpskvantum.

Markedsmekanismene slår tilbake.

Fragmentert
Når en skal lese og spå fremtidige laksepriser tar markedsaktørene, herunder også meglerhusene, normalt sitt utgangspunkt i tilbudsiden av laks. Det er den en kjenner best og der en har mest tilgjengelige og solide datapunkter.

Markedet er fragmentert, flerfasettert og påvirket av atskillig flere variabler. Å starte analysen fra sluttkundens handlekurv, og regne seg helt tilbake til merdkanten, er krevende. Men markedet, eller etterspørselsiden, spiller en like selvsagt del av prisdannelsen som tilbudsiden.

Det har vi sett de første fem ukene av 2017.