Jo, «Norwegian Gannet» fjerner trailere fra veien

Meninger
872

Det fortsetter å florere med uriktige påstander for å stanse tidenes klimainnovasjon i laksenæringen. Det siste kommer fra transportbransjen selv, som mener at det å fjerne trailere fra norske veier kanskje ikke egentlig sparer trailere. Eventuelt at det ikke er så bra å spare dem.

Trygve Tønjum Import påstår i en kronikk i iLaks at Norwegian Gannet ikke fjerner 10.000 vogntog årlig fra veiene. Hovedargumentet synes å være at termotransporten til Norge er så omfattende at det uansett vil gå like mange trailere.

Målet til norske myndigheter og norske politikere er å flytte transport fra gods på vei til bane og sjø. Det handler om miljø, klima og sikkerhet. Et annet svært viktig mål er å kutte klimautslippene i laksenæringen betydelig. «Norwegian Gannet» kutter mer enn 150 trailere i uken, og halverer utslippene på hver kilo transportert laks. Det er ikke for å “tekkes alle som er opptatte av” utslipp og miljø, som kronikkskriver melder, men det er selve fundamentet for hvorfor «Norwegian Gannet» er til.

Tønjum forklarer i sin kronikk hvordan transport til Norge av frysevarer faktisk subsidierer transport av laks ut. Det er kanskje riktig, selv om noen vil hevde at det er motsatt. Det som i alle fall er helt klart er at denne frakten øker trailertransporten til Norge. Noe som neppe andre enn transportselskapene selv mener er positivt. Selv Lastebileierforbundet er bekymret. De beskrev det slik i 2017, da det ble satt rekord med 2.500 trailere som krysset norskegrensen i døgnet:

“Vi vet i dag at utenlandske vogntog har en langt høyere ulykkesfrekvens enn de norske, de kjører med langt mindre miljøvennlige biler og sjåførene får altfor dårlig betalt. Dette er konsekvensen av et marked som stadig etterspør pris foran kvalitet. Konsekvensen er flere ulykker, høyere utslipp og dårligere sosiale forhold for de ansatte.”

Det er flott at Trygve Tønjum Import satser på bærekraft og driver fremtidsrettet og trygt. Det heier vi på. Og vår hensikt er på ingen måte å svartmale en hel transportbransje og trailere. Men det er grunn til å tro at svært mange trailere og transportselskaper ikke er like opptatte av miljø og sikkerhet som Tønjum. Senest denne uken stanset Statens Vegvesen fem trailere som kom med danskebåten på Dokken. Ifølge Bergens Tidende hadde bare én av dem godkjente dekk. De andre utallige historiene kjenner vi allerede.

Det er ikke et argument mot «Norwegian Gannet» at skipet kanskje reduserer subsidieringen av trailertransport noe. I det faglige grunnlaget for Nasjonal Transportplan kommer det frem at 5-7 millioner tonn gods, det vil si cirka 30 prosent av veitransporten på 30 millioner tonn, kan overføres fra vei til bane eller sjø. Flere aktører må bidra til at det skjer. Vi er stolte av å bidra med vår del.