Gåsø ombestemte seg – i dag kom det lenge ventede milliardbudet på NRS

Kommentarer
0

Børsverdien til Norway Royal Salmon (NRS) skyter opp 23 prosent fredag morgen. Nå er det endelig klart.

Det har lenge vært bransjens dårligst skjulte hemmelighet. Helge Gåsø, storaksjonær i NTS og NRS, vil slå sammen de to midt-norske oppdretterne. Høsten for to år siden skrev iLaks på lederplass: «Lite tyder på at predatoren og kremmeren Gåsø nøyer seg med kontroll i NTS. NTS er et verktøy for å få hånd om mer, kanskje særlig av aksjebeholdningen i NRS.»

Les også: The comeback kid

Fusjon
I fjor høst oppsto det den reneste rykteflom etter at det ble kjent at det pågikk fusjonssamtaler mellom NRS og NTS’ heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk (MNH). Etter hvert ble ryktene så mange og høylydte at NRS og NTS i en felles børsmelding bekreftet av det var hold i dem:

Aslak Berge

«Det foregår sonderinger, men utfallet av disse er på nåværende tidspunkt uavklart. Eventuelt ytterligere opplysninger vil bli offentliggjort på egnet tidspunkt.»

16. november kunngjorde partene at de skrotet fusjonssamtalene. I en felles børsmelding skrev NTS og NRS om sonderingene knyttet til en mulig fusjon mellom selskapene: «Disse sonderingene er nå avsluttet og selskapene viderefører sin virksomhet som tidligere.»

2. juni kom neste trinn. Da ble det kjent at SalmoNor og NTS-datter Midt-Norsk Havbruk slo seg sammen. Selskapet ble feitet opp.

Oppgjør
Det blusset opp igjen for tre uker etter, da islandske konkurransemyndigheter formelt godkjente avtalen om at NTS-datter MNH hadde solgt alle sine aksjer i Ice Fish Farm til Måsøval, mot oppgjør i aksjer i NRS.

Oppgjøret gjorde at storaksjonær Helge Gåsø bikket 33,4 prosent eierskap i NRS. Det samlede eierskapet ble 34,57 prosent, og utløste dermed tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke var eid av grupperingen NTS, MNH eller Gåsø Næringsutvikling.

Grupperingen fikk en frist på fire uker til enten å selge seg ned eller framsette tilbud om kjøp av resterende aksjer i NRS.

Men det ville de ikke.

«Den konsoliderte gruppen, herunder MNH, har ikke til hensikt å fremme pliktig tilbud, og vil følgelig ta sikte på å selge seg ned under tilbudspliktsgrensen innen utløpet av fristen på fire uker», het det i en børsmelding fra NRS.

Ombestemte seg
Det er, som kjent, ingen skam å snu.

Nå har altså Helge Gåsø og NTS ombestemt seg, muligens etter en grundig prat med banken, og byr 209 kroner per NRS-aksje.

NTS’ aksjonærer synes også å være tilfredse med dagens milliardbud. NTS’ aksjekurs stiger 1,8 prosent den første halvtimen av dagens børshandel.