Bekrefter sonderinger om mulig fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk og NRS

Nyheter
1697

Helge Gåsø jobber for ny storfusjon.

IntraFish rapporterte tirsdag, basert på anonyme kilder, at det skal være pågående diskusjoner om en fusjon mellom Norway Royal Salmon (NRS) og Midt-Norsk Havbruk.

Bakteppet er at Helge Gåsø er hovedaksjonær i NTS, som eier Midt-Norsk Havbruk, og styreleder og storeier i NRS gjennom Frøy-gruppen.

– Det er åpenbart at Gåsø ser på en løsning for Midt-Norsk Havbruk og NRS. Jeg tror at det nå kun er snakk om forhandlinger om bytteforhold, uttalte en anonym kilde til IntraFish.

Seint tirsdag kveld går NTS og NRS til det uvanlige skritt, i to likelydende børsmeldinger, å bekrefte de pågående forhandlingene.

«Det vises til medieoppslag knyttet til en mulig fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk AS og Norway Royal Salmon ASA. Det foregår sonderinger, men utfallet av disse er på nåværende tidspunkt uavklart. Eventuelle ytterligere opplysninger vil bli offentliggjort på egnet tidspunkt».

Ifølge IntraFish kan også en annen midtnorsk oppdretter, SalmoNor, bli innlemmet i den mulige fusjonen. Vibecke Bondø, administrerende direktør i Salmonor, skriver i en SMS til IntraFish at «det prates om det ene og det andre, og jeg vet ikke helt hvor det kommer fra».