NTS sikrer seg 14,45 prosent av NRS – utløser budplikt for Gåsø

Nyheter
0

Storeier Helge Gåsø fester grepet.

23. november 2020 ble det kjent at Midt-Norsk Havbruk (MNH) hadde solgt alle sine aksjer i Ice Fish Farm til Måsøval, mot oppgjør i aksjer i NRS. Islandske konkurransemyndigheter har formelt godkjent Ice Fish Farm-avtalen.

Dette betyr at NTS’ heleide norske oppdrettsselskap ikke lenger eier aksjer i Ice Fish Farm, som driver lakseproduksjon på østkysten av Island. Samtidig har MNH ervervet 6.299.635 aksjer (tilsvarer 14,45 prosent) i NRS.

Les også: Måsøval åpner for fusjon mellom Ice Fish Farm og Laxar

Kontroll
NTS kontrollerer med dette, direkte og indirekte gjennom MNH, 13.440.729 aksjer i NRS. Dette tilsvarer 30,84 prosent av samlet antall aksjer og stemmer i NRS.

– Som et integrert havbrukskonsern har NTS ASA et mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge, sier styreleder Odd R. Øie i NTS.

NRS har mål om å slakte totalt 52.000 tonn laks inneværende år, hvorav 40.000 tonn produseres i Norge. Tidligere i juni ble det kjent at styrene i NTS og Salmonor er kommet til enighet om en fusjon mellom MNH og Salmonor. Det vil gi en ny, stor og robust oppdrettsaktør på Namdalskysten med et samlet slaktevolum i 2021 på om lag 37.000 tonn.

I tillegg til en betydelig oppdrettsvirksomhet i Norge, har NRS en eierandel på 50,3 prosent i Arctic Fish som driver lakseproduksjon på nordvestkysten av Island med et estimert slaktevolum på 12.000 tonn inneværende år.

Nærstående utløser tilbudsplikt
I tillegg til at NTS direkte og indirekte kontrollerer 30,84 prosent av aksjene og stemmene i NRS, eier styremedlem og største enkeltstående aksjonær i NTS, Helge Gåsø 3,72 prosent av aksjene i NRS gjennom sitt selskap Gåsø Næringsutvikling. Helge Gåsø er også styreleder i NRS.

Gåsø Næringsutvikling anses som nærstående til NTS etter verdipapirloven. Dermed blir også Gåsøs eierpost i NRS ansett som del av NTS’ innflytelse på NRS. Det samlede eierskapet på 34,57 prosent, utløser dermed tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke er eid av grupperingen NTS, MNH eller Gåsø Næringsutvikling.

Grupperingen har nå en frist på fire uker til enten å selge seg ned eller framsette tilbud om kjøp av resterende aksjer i NRS.

«Den konsoliderte gruppen, herunder MNH, har ikke til hensikt å fremme pliktig tilbud, og vil følgelig ta sikte på å selge seg ned under tilbudspliktsgrensen innen utløpet av fristen på 4 uker», heter det i en børsmelding fra NRS.