Blindhet eller tunnelsyn. Hva er best?

Meninger
795

Jens Chr. Holm skriver at «alle» er enige om at resultatene som fremkommer i Overvåkingsprogrammet utført for Fiskeridirektoratet er den beste kunnskapen vi har i dag om forekomst av rømt laks fra oppdrett i elvene. På tross av at rapporten er den beste (og eneste) vi har i dag, så er det likevel NSLs påstand at den likevel ikke er egnet som et verktøy for uttak av rømt oppdrettslaks i elvene.

Les også: NSL med tunnelsyn om rømt fisk

 

Dette kommer til uttrykk ved at NSL er bekymret for at «Miljøfondet» kan risikere å iverksette tiltak i feil elv, og slik ikke rekker å iverksette tiltak i elver som behøver det. Denne problemstillingen avvises av Jens Christian Holm og Fiskeridirektoratet, uten en eneste faglig begrunnelse. I stedet forsøker Holm å diskreditere NSL med en ordbruk som ikke sømmer seg en offentlig institusjon som Fiskeridirektoratet. I tillegg fremfører han en feilaktig påstand om at vi ikke forholder oss til farene forbundet med genetisk innblanding. NSL har hele tiden støttet og kommet med innspill til Departementets avgjørelse i saken, og har som utøvende part i den et ansvar overfor villaksen, sportsfiskerne, grunneierne og våre medlemmer når det gjelder å sørge for at oppdrettslaksen ikke blander seg med villaksen.  Det ansvaret tar vi på alvor, og det er akkurat derfor vi ønsker en kritisk gjennomgang av rapporten.

At denne rapporten er den beste (og eneste) vi har i dag, kan jo for øvrig ikke betyr annet enn at Holm skjønner at de rapportene han har mottatt fra NINA, og sågar fremlagt for Riksrevisjonen om mulig var enda mindre faglig forankret enn denne.

På dette grunnlaget er det enkelt å påstå at Holm og Fiskeridirektoratet gjennom en årrekke, uten å løfte en finger har bivånet en politisk behandling av oppdrettsnæringa som sannsynligvis savner sidestykke i norsk næringshistorie. NSL aksepterer ikke en reprise på dette, og vi ber for siste gang om at rapporten gjøres til gjenstand for en kritisk gjennomgang av et forskningsmiljø som ikke er part i saken. Det er lite å forlange, viktigheten i oppdraget vi har fått tatt i betraktning.