Arnøy Laks: – Vi er bekymret for ILA-situasjonen som kaster en skygge over næringen i nord

Nyheter
1202

Daglig leder Håvard Høgstad i Arnøy Laks bekymrer seg over økende antall ILA-tilfeller i Nord-Norge.

Konsernet Arnøy Laks, som har hovedkontor på Lauksletta i Skjervøy kommune, offentliggjorde nylig årsregnskapet for 2019. I tillegg til morselskapet Arnøy Laks består konsernet av datterselskapene Arnøy Laks Slakteri, Elvevoll Settefisk og Lauksletta Småhus.

Årsregnskapet viser liten oppgang i omsetning, mens driftsresultatet falt med 25 prosent sammenliknet med 2018. Styret skriver i sin årsberetning at salgsprisen har hatt en liten nedgang, mens volumet har gått opp.

– Produksjonen har gått relativt godt hva gjelder volum. 2019 har bydd på litt større påkjenninger på både fisk og folk med utstrakt bruk av IMM (ikke-medikamentelle metoder). Dette gir noen utslag på både kvalitet og kostnader. Vi er glad for å ha dyktige medarbeidere, skriver daglig leder Håvard Høgstad i en e-post til iLaks.

– Slakteriet har hatt høy aktivitet og vi har også i 2019 hatt to skift gjennom store deler av året. Elvevoll Settefisk bygger ny RAS-avdeling og tallene er litt preget av det, legger han til.

Arnøy Laks ble for øvrig i fjor rammet av fiskeparasitten Parvicapsula pseudobranchicola, som førte til at tusenvis av laks døde på en lokalitet.

Venter lavere marginer
Totalbalansen for Arnøy Laks var ved utgangen av 2019 på 342,2 millioner kroner, herav en egenkapital på solide 260,1 millioner kroner. Etter flere år med utbytte på over 30 millioner kroner hvert år, foreslår styret et utbytte på «bare» seks millioner kroner for 2019.

Arnøy er eid av trioen Reidar Johan Fredrik Berg, Thor Helge Nygaard og Geir Sverre Nygaard, med en tredjedel av aksjene på hver.

Ifølge Høgstad har selskapet så langt i 2020 truffet godt med salg.

– Vi fikk ut vintervolumet tidlig på året og har unngått å slakte i den hardeste koronatiden. Vi ventet til i midten av juni med avslutningen av 18G og traff godt der også. Vi har hatt høy aktivitet på slakteriet på første halvår med mye ekstern fisk. Byggingen på Elvevoll forventes ferdigstilt i slutten av tredje kvartal, skriver han.

I årsberetningen til styret går det tydelig fram at selskapet forbereder seg på magrere tider i kjølvannet av pandemien.

«Selskapets finansielle stilling er god og driften er innenfor sikre rammer. På denne måten er framtidsutsiktene for Arnøy Laks gode. Markedsutsiktene er preget av en viss usikkerhet knyttet til kjøpekraft i de viktigste markedene, knyttet til ettervirkningene av Covid-19-pandemien. Det forventes allikevel ikke en situasjon som svekker selskapets økonomiske stilling nevneverdig, samtidig som man heller ikke kan forvente på langt nær så høye marginer som vi har sett de siste fire-fem årene», skriver styret.

Bekymret
Det er imidlertid en annen ting som uroer Håvard Høgstad akkurat nå.

– Generelt sett er vi bekymret for ILA-situasjonen som kaster en skygge over næringen i nord, skriver han.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

iLaks har den siste tiden skrevet om en rekke ILA-saker i nord. Nylig ble det blant annet påvist ILA ved et annet anlegg tilhørende Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm i Troms og Finnmark fylke.

Samme to selskap fikk også en ILA-mistanke for få dager siden på lokalitet Myrlandshaug.