Arnøy Laks mistet tusenvis av fisk på en lokalitet etter at fiskeparasitten angrep. Slik tar de grep om utfordringen

Nyheter
940

Oppblomstring av fiskeparasitten Parvicapsula pseudobranchicola i løpet av vinteren og våren, førte til at tusenvis av laks døde ved at av Arnøy Laks sine anlegg.

Parasitten forårsaker sykdommen parvicapsulose hos oppdrettslaks, som blant annet fører til at fisken blir blind.

«Dødelighet som følge av parvicapsulose skyldes derfor trolig at en rekke forskjellige vev blir angrepet og skadet av parasitten», skriver Veterinærinstituttet. Parasitten flyter fritt i vannmassene, og det skal derfor være utfordrende å hindre sykdom.

Ifølge Nordlys ble fisken i de berørte merdene på anlegget til Arnøy Laks satt ut i august, og veterinærrapporter som avisen har fått innsyn i, viser at epidemien gradvis utviklet seg gjennom vinteren.

– Dødeligheten endte på mer enn 20 prosent, og dette er naturligvis altfor høyt. Ved forrige utsett i det samme området hadde vi seks prosent dødelighet. I tillegg til tapet av individer, fører en slik situasjon til uro og dårligere vekst, også på fisk som ikke er smittet. Det er mange følgekonsekvenser som påløper, og det økonomiske tapet er også betydelig, administrerende direktør i Arnøy Laks, Håvard Høgstad, som ikke vil si mer enn at det dreier seg om millionbeløp.

Ifølge Veterinærinstituttet kjenner man ikke til spesielle tiltak som kan forhindre parvicapsulose, men godt miljø og helsemessig robust fisk vil generelt kunne redusere sykdomsproblemer.

Og nettopp å oppdrette en mer robust fisk er en av strategiene til Arnøy Laks for å takle sykdommen. Det gjør selskapet ved å investere flere titalls millioner i settefiskanlegget på Elvevoll i Storjord.

– Utbyggingen som vi nå starter opp på settefiskanlegget på Elvevoll i Storfjord blir svært viktig. En mer robust og motstandsdyktig smolt vil gi færre tap, og driften vår blir mer forutsigbar og effektiv. For at ting skal flyte godt må vi kunne utnytte alle lokalitetene, og hele året. For å unngå smitte fra denne parasitten må vi i dag drive mye manøvrering. Smittepresset er størst i de indre delene av produksjonsområdet, og i perioden august-september. Det må vi ta hensyn til, og det skaper utfordringer, sier Høgstad.