For første gang skal Elvevoll Settefisk ta i bruk RAS-teknologi

Nyheter
1998

Datterselskapet til Arnøy Laks, Elvevoll Settefisk, ønsker en fordobling av dagens produksjon og rigger seg for vekst. 

iLaks omtalte utvidelsesplanene til Elvevoll Settefisk i februar i fjor. Nå er det klart at settefiskprodusenten har engasjert Billund Aquacultures norske datterselskap som prosessleverandør, og dermed tar i bruk RAS-teknologi for første gang.

Med utvidelsen av to nye RAS-avdelinger vil snittvekten ved utsett kunne økes fra 100 til 200 gram. Dette vil gi konsernet betydelig bedre forutsetninger for tilvekst og produksjonstid i sjøen. Større smolt vil gi kortere omløpshastighet i merdene, som igjen skaper rom for mer utsett av fisk.

Oppgraderingen av Elvevoll Settefisk innebærer også at en avdeling fra 1980-tallet avvikles.

Daglig leder i Elvevoll Settefisk, Sigmar Arnarsson, legger ikke skjul på at han er svært optimistisk med tanke på nyinvesteringens betydning for en mer effektiv smoltproduksjon.

– Det som skjer her på fødestua gir ringvirkninger hele veien frem til slakteriet, både med hensyn til volum og kvalitet, sier Arnarsson.

Sigmar Arnarsson. FOTO: Pressefoto

Grundig research
Med dagens forvaltningsregime er dette eneste mulighet Arnøy Laks har til volumvekst. Ifølge selskapet er det en konsekvens av myndighetenes valg å gå bort fra at god drift og grønt trafikklys honoreres. For myndighetene har i stedet valgt å legge vekst, som morselskapet har bærekraft til på sine lokaliteter, ut på auksjon i det åpne markedet.

I denne situasjonen er det altså RAS, som er blitt løsningen i den viktige landfasen i produksjonen.

– Selv om vi holder til ved en elv, er vannføringen der begrenset. Dessuten er vannet kaldt om vinteren. Det nye resirkuleringsanlegget vil minimalisere vannforbruket. Vi vil få en bedre og stabil temperatur i fiskekarene. Samlet sett gir det en mer forutsigbar og effektiv produksjon med tanke på levering av et godt produkt tilpasset optimalt tidspunkt for utsett av smolt, mener Arnarsson.

Siden det er første gang settefiskanlegget tar i bruk RAS-teknologi, tok man ikke lett på valget av leverandør. Hele elleve settefiskanlegg ble besøkt og vurdert. Til slutt falt altså valget på RAS-teknologien til Billund Aquaculture – av flere årsaker. Blant annet har man sett gode resultater hos aktører med de samme klimatiske forhold som ved eget anlegg.

– God kundeoppfølging og opplæring var spesielt viktig for oss. En positiv opplevelse ved andre av Billund Aquacultures installasjoner ga oss nok litt ekstra trygghet i valg av løsning, sier Sigmar Arnarsson.

Setter pris på tilliten
For tiden er det hektisk aktivitet i det norske markedet på flere steder for Billund Aquaculture. Selskapet med norsk majoritetseier, og med hovedsete i Danmark, er verdens største leverandør av RAS-anlegg med over 130 installasjoner globalt.

Salgsdirektør Marius Hægh i den norske avdelingen setter spesielt stor pris på tilliten fra Elvevoll Settefisk.

– Det har vært viktig for Elvevoll Settefisk å få et mest mulig komplett anlegg med færrest mulig aktører. Byggentreprenøren Thermica var positive til vår henvendelse, mens vi er prosessansvarlig. Innledningsvis er det etablert et godt klima for et spennende samarbeid, avslutter Marius Hægh i Billund Aquaculture.