Ny ILA-mistanke

Nyheter
1144

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Myrlandshaug i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten, opplyser Mattilsynet.

– Gratanglaks varslet Mattilsynet 27. juli. Mistanken er basert på analyseresultater fra laboratoriet PatoGen, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten 15. juli. Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, heter det i meldingen fra Mattilsynet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm fikk for øvrig nylig påvist ILA ved et annet anlegg i Troms og Finnmark fylke.

Lokalitet Myrlandshaug ligger i overvåkingssonen i kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet Kvanntoneset (Salaks) i Lavangen kommune i oktober i fjor.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Mattilsynet kan også ved eventuell bekreftelse pålegge tømming av lokaliteten.