Williksen byr på Midt-Norsk Havbruk

870

Familien Williksen byr på samtlige aksjer i Midt Norsk Havbruk AS. Budet forutsetter at familien som i dag kontrollerer godt under halvparten, oppnår en eierandel på minst 2/3 av aksjene, skriver Namdalsavisa.

Williksen-familien har meddelt de øvrige eierne at viknaværingene ønsker å kjøpe alle aksjene i selskapet. Ifølge ei melding fra Nils Martin Williksen priser det aktuelle budet i tråd med de forventningene som selgerne har gitt uttrykk for.

– Budet forutsetter at familien får en eierandel på minst 2/3 av aksjene. I så fall vil de gjøres opp med ved kontant betaling, sier Nils Martin Williksen.

– Prisen vi betaler for selskapet er høy, og konkurransedyktig. Dette mener vi tilfredsstiller ønsket de øvrige aksjonærene har i forhold til å realisere sin eierandel, mener Williksen – som legger til:

– Vår målsetting er å ta et veldrevet selskap videre med langsiktig lokalt eierskap.

I dag kontrollerer familien 37,8 prosent i Midt Norsk Havbruk gjennom de to selskapene Williksen Invest AS og Vikna Holding AS; henholdsvis med 34,1 og 3,8 prosent hver.

Som det etter hvert er god kjennskap til, så er bakgrunnen for det aktuelle budet at ei gruppe aksjonærer i januar startet en salgprosess, hvor 62 prosent av Midt Norsk Havbruk AS skulle legges ut for salg til høystbydende.

I den forbindelse ble Williksen også invitert med, slik at hele selskapet skulle kunne selges.

– Som ved tilsvarende forespørsel i 2010 ville ikke familien Williksen være med på et salg. Slekta har lange tradisjoner innen fiskeri, oppdrett og industri i Vikna – og det er ambisjon om fortsatt å drive lokal næringsutvikling, sier Nils Martin Williksen og legger til at det siden i januar er søkt løsninger som kan ta selskapet i positiv retning videre.