Ville drive oppdrett i bulkskip – nå har selskapet fått avslag

Nyheter
1335

Grimstad Holding har fått avslag på søknad om sju utviklingstillatelser for konseptet «Akvarium».

Det opplyser Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Konseptet går ut på å bruke et nytt bulkskip (tørrlastskip) bygget for kommersiell skipsfart, til oppdrettsvirksomhet til sjøs. Bulkbåten skal kunne driftes som et lukket oppdrettsanlegg, ved at det utvikles teknologi og driftssystemer. Skipet vil ha ni uavhengige, identiske tanker, noe som ifølge Grimstad Holding gjør at man til enhver tid kan kjøre ni ulike forsøk i hver generasjon. Videre er skipet konstruert for å takle 25 meter høye bølger i 3 knops fart.

I sitt avslagsbrev skriver Fiskeridirektoratet at selv om de ikke er er kjent med at det drives oppdrettsvirksomhet i bulkskip i dag, anser de prosjektet for å ha et begrenset nyhetselement. Dette med bakgrunn i at oppdrett i skip har vært forsøkt tidligere.

«Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at det omsøkte
prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», står avslutningsvis i brevet.

Forøvrig understreker direktoratet det ikke er foretatt en vurdering av likhet mellom dette prosjektet og Marine Harvests «Skipet». Dette fordi Marine Harvest sitt prosjekt ble avslått tidligere denne måneden. 

Grimstad Holding het tidligere BRA Vask Holding, og er 100 prosent eid av Torbjørn Grimstad. Selskapet holder til på Herøy i Nordland.