Vil stoppe gruve ved laksefjord

293

Med støtte i en ny rapport om skadevirkninger fra titandioksid vil Naturvernforbundet stoppe gruveplanene i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining avviser kritikken.

I Naustdal, ved den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, er det en av verdens største forekomster av det titanholdige mineralet rutil i fast fjell. Dette vil gruveselskapet Nordic Mining starte utvinning av av. Det innebærer dumping av 5,7 millioner tonn gruveavfall i fjorden i 50 år fremover. Naturvernforbundet er blant motstanderne av det planlagte sjødeponiet.

– Gruveavfallet vil inneholde et stoff som heter titandioksid. Frem til nå har stoffet blitt sett på som ufarlig, men det var før forskningen på nanopartikler. Når titandioksid opptrer i så små størrelser, kan det ødelegge genmaterialet til organismene i Førdefjorden, sier Lars Haltbrekken til TV2. Haltbrekken er leder for Naturvernforbundet.

Haltbrekken har delt forskningsmaterialet med TV 2. Flere steder står det dokumentert at titandioksid i nanostørrelse blant annet kan forårsake høyt giftnivå, påvirkning av vekst og økt DNA-skade. Han mener at regjeringen må gripe inn.

– Den blå regjeringen åpner for gruvedeponi i sin regjeringsplattform, men kun dersom det er trygge miljørammer rundt. I denne saken finnes det absolutt ingen trygge miljørammer, sier han.

Nordic Mining har fått grønt lys av både kommunepolitikerne og fylkeskommunen til å bruke Førdefjorden som avfallsplass.

– Vi har ikke sett denne nye forskningen som Naturvernforbundet snakker om, sier Ivar Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining, til TV2.

– Med bakgrunn i de studiene vi har gjort i prosjektet så langt, så ser vi ikke at stoffet titandioksid skal gi noen farlige konsekvenser.

– Men funnene får oss helt klart til å stusse. Dette må undersøkes før man begynner å dumpe millioner av tonn med gruveavfall rett i en nasjonal laksefjord, fastslår Fosså.