Vil samle troppene

1540

De to Lerøy-ansatte Jonas Langeteig og Erlend Vassbotten tar nå initiativ til å starte en møteplass for unge i havbruksnæringen. «YoungFish» skal knytte kontakter, øke bevissthet og bygge kompetanse.

– Vi vil komme i kontakt med nyansatte eller studenter som vil jobbe i havbruksnæringen. Dette skal være en møteplass for sjømatnæringen. Bergen er midt i blinken, sier Jonas Langeteig til iLaks.

Han peker på at Bergen er sentrum for den norske oppdrettsnæringen. En lang rekke bedrifter sjømatbedrifter har sin base her.

– Vi vil øke bevisstheten i bransjen, og føler den er underkommunisert. Vi vil begynne med de unge. Folk flest vet for lite om næringen, supplerer Erlend Vassbotten.

– Bakgrunnen for dette var at vi liker å møte andre i havbruksnæringen, og så at YoungShip har fått dette til veldig godt i shippingnæringen. Vi tenkte at dette var noe vi kunne få til i havbruksnæringen. Vi snakket med dem og de foreslo navnet YoungFish, som vi også hadde tenkt på, sier Langeteig.

Drammenseren har jobbet to år i Lerøy, hvor han nå er prosjektcontroller. Han er utdannet ved NHH i Bergen.

Sosiale aktiviteter og nettverksbygging, men også faglig innhold står sentralt i planene.

– Vi vil skape bevissthet rundt næringen, men også kommunisere og ha faglig innhold med FHL og Salmon Group i ryggen, sier Vassbotten. Med ballast fra havbruksdrift og ledelse fra Universitetet i Nordland, er han nå trainee i Lerøy.

– Ideen er å møtes og utveksle erfaringer. Dette er åpent for alle som er tilknyttet havbruksnæringen, understreker Vassbotten, og viser til alt fra revisjon til megling til de som jobber på sjøen. 

Den primære målgruppen er unge som er ferske i bransjen.

– Målet er nyutdannede og opp til 35 år. Vi har lyst til å samle de som vil lære av andre. Her kan en skaffe seg kunnskap, bli kjent og lære av andre. Dette er folk som er genuint opptatt av havbruk, sier Langeteig.

– For studenter her i Bergen, som vil inn i næringen, vil det være interessant å bli med. Det er ikke lett å få informasjon hvis du har lyst til å jobbe med oppdrett, påpeker Langeteig.

De understreker at dette er en non-profit organisasjon og agendaen er å linke bedrifter i sammenheng med faglig innhold.

– Vi vil bygge nettverk på kryss av forskjellige selskaper, sier Vassbotten.

Her er link til Facebook-gruppen til YoungFish: https://www.facebook.com/youngfishorg