Vil løfte debatten

322

FHLs nokså nyansatte administrerende direktør Geir Ove Ystmark mener næringen må løfte oppdrettsdebatten fra en arealkamp til den omfattende oppgaven med å forsyne verden med høykvalitetsmat i årene som kommer. For behovet for mer mat er presserende.

– En av de viktigste oppgavene vi har foran oss er å produsere mat, sier Ystmark, og viser til FNs matvareprogram FAO som sier at fiskeoppdrett må ta et særlig ansvar i årene som kommer.

FHL-direktøren er en sentral taler under AqKva-konferansen, hvor næringsminister Monica Mæland er dagens hovedattraksjon.

– Å se for seg et scenario der alle er vegetarianere og spiser alger, det er en akademisk øvelse. Lakseproduksjon er kanskje den mest effektive kjøttproduksjon i verden, understreker Ystmark.

– Med det bakteppet blir arealdebatten litt liten. Jeg synes det er underlig at en har en jordbrukspolitikk der en tilrettelegger for områder helt inn mot byareal i Trondheim og Stavanger, men svært restriktive for bruk av sjøareal til oppdrett.

Ystmark er offensiv, og taler til sine egne under havbruksmessen på Stord.

– Vi skal ta inn over oss at vi i Norge produserer mat, og det er i stor grad sjømat, og vi har et ansvar for å produsere mer. Klarer vi å løfte debatten til det, så tror jeg vi har et annet utgangspunkt, mener han.

Ystmark har jobbet i FHL siden 2001. Da utgjorde fiskeri 2/3 av den samlede norske sjømateksporten. Idag utgjør havbruk, i all vesentlig grad laks og ørret, 2/3 av sjømateksporten.

– Det skal vi bli flinkere å fortelle om, sier han, og peker på det som kanskje er hans viktigste oppgave i årene fremover – omdømmeforvaltning.

Han fremhever dessuten at havbruksnæringen og leverandørindustrien til denne sammen står bak en svært omfattende verdiskaping.

– Det er betydelige ringvirkninger, understreker han. Ystmark tar videre til orde for mer klyngetenkning i næringslivet, og viser blant annet til BI-professor Torger Reves tanker om dette.