Vil fjerne konsesjoner på lukkede oppdrettsanlegg

749

– Enkelte vil sikkert si jeg er en sjørøver. I et intervju jeg ga i 1994 sa jeg at resultatene i oppdrettsnæringen er omvendt proporsjonalt med akademisk utdannelse, sier den selvlærte oppdretteren.

– Jeg har kjøpt en del selskap. Det eldste er fra 1956. Et annet har drevet oppdrett på en lokalitet siden 1965. 49 år har de drevet på denne lokaliteten. Det er klart vi driver bærekraftig, ellers kunne vi ikke ha vært der, understreker han.

Fri næring
Alsaker er en svoren liberalist, og vil gjøre næringen friere – med mindre reguleringer.
– Jeg vil deregulere næringen, jeg vil fjerne konsesjonene. Fiskeri er en ressurs som skal forvaltes på samme måte som en hjortestamme. Myndighetene skal tilrettelegge for produksjon. Men myndighetene er opptatt av markedet, det skal dere ikke bry dere om – det skal aktørene ta seg av, sier Alsaker.

Han er følgelig motstander av at regjeringen skal ta betalt for konsesjoner.
– En skal ikke berike en stat som har mer enn nok fra før. Jeg foreslår at en først fjerner konsesjoner for lukkede anlegg. Enten det brukes til produksjon av postsmolt eller annet. Da stimulerer en til vekst, sier han, og avslutter sitt tilmålte tre minutters innlegg med følgende punchline: – Kunnskap er ikke det samme som vett.

Mer til kommunene
En ordfører i Alsakers region, Kvinnherad-ordfører Synnøve Solbakken, benytter også anledningen til å komme med innspill til regjeringen.
– Vi har mange oppdrettsanlegg i Kvinnherad, og det er vi glade for. Det gir store verdier og mange arbeidsplasser, men det gir også omdømmeutfordringer knyttet til lus og rømming. Vi vil ha mer igjen for å stille vårt kystareal til disposisjon, sier Solbakken.